Mageia CZ&SK wiki

Wiki pro Oficiální české a slovenské stránky komunitní linuxové distribuce Mageia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


4:zdroje

Nastavení softwarových zdrojů (repozitářů) pro Mageiu 4

Nastavení softwarových zdrojů

Softwarové zdroje (repozitáře) jsou povětšinou ftp servery, na kterých jsou uložené balíčky se softwarem, v našem případě se jedná o balíčky pro Mageiu. Tyto repozitáře se nacházejí v různých státech, přičemž repozitáře odpovídajícího názvu obsahují stejné balíčky - češtinu naleznete tedy i ve zdrojích umístěných ve Francii, v Německu či Japonsku. Po nastavení zdrojů si Mageia vybírá repozitáře, které jsou nejblíže vašemu umístění, pokud však dojde k jejich výpadku, tak se automaticky přepne na další funkční repozitář. Toto nebude fungovat v případě, že si zdroje nastavíte tzv. „natvrdo“.

Instalujete-li z Mageia 4 LiveDVD, všechny zdroje (kromě Tainted Release a Tainted Updates - z licenčních důvodů nejsou aktivovány, doporučujeme manuálně aktivovat) budou automaticky přidány a nastaveny po instalaci před prvním spuštění z harddisku.

Seznam používaných repozitářů naleznete v souboru /var/cache/urpmi/mirrors.cache nebo v konzoli jako root příkazem:

Konzole

urpmq --list-media active

Pomocí Ovládacího centra Mageia

Spusťte Ovládací centrum Mageia Ovládací centrum Mageia. Pomocí tohoto postupu přidáte pouze oficiální zdroje. Na záložce Správa softwaru vyberete položku Nastavit zdroje softwaru pro instalaci a aktualizaci. :4:zdroje:mageia_4_-_mcc.png

Automatické přidání zdrojů

V případě problémů stažení softwarových zdrojů (repozitářů) vyberete položku VolbyGlobální nastavení nastavíte program použitý ke stahování na wget, neboť s programem curl by mohly být problémy, nebo si vyberte specifický zdroj.

V nově otevřeném okně uvidíte vaše nastavené repozitáře, pokud jste ještě ze zdrojů neodebrali vaše instalační médium, tak jej zde uvidíte. Pro přidání oficiálních repozitářů klikněte na tlačítko Přidat: :4:zdroje:mageia_4_-_zdroje_01.png

Další nabídku potvrďte kliknutím na tlačítko Ano. Potom se vám již začnou přidávat softwarové zdroje pro Mageiu:

:4:zdroje:mageia_4_-_zdroje_02.png


Po tom, co se ukončí přidávání repozitářů, tak můžete v otevřeném okně vidět kromě původních repozitářů (tzn. těch ze kterých jste prováděli kupříkladu instalaci - CD/DVD) i ty nově přidané: :4:zdroje:mageia_4_-_zdroje_03.png

Přidání specifického zdroje

Pokud máte potíže se zdroji, například rychlost přenosu dat je nízká, zdroj vypadává a nebo je neaktuální (viz. cs: Msg#4678), můžete ještě přidat specifické zrcadlo zdroje tak, že přejdete do SouborPřidat specifické zrcadlo zdroje. Pokračujte kliknutím na Ano, pokud souhlasíte s připojením na stránky Mageii ke stažení seznamu zrcadel a jste připojeni k internetu. Následně obdržíte okno a poté vyberte bezproblémový zdroj:

:4:zdroje:mageia_4_-_zdroje_04.png

Ruční nastavení zdrojů "natvrdo"

Uvedené příkazy zadávejte pouze pokud víte co děláte! Nikdy nezadávejte příkazy pro přidání repozitářů pro jinou architekturu - tímto si totiž můžete velice snadno zničit systém.

Jaký je rozdíl mezi 32bit a 64bit ? Wikipedie

Mageia 4 - 32bit

Do příkazového řádku zadejte postupně tyto příkazy:

  • přihlaste se jako root:

Konzole

$ su -
  • Druhý příkaz urpmi.removemedia -a odstraní ze systému všechny stávající repozitáře:

Konzole

# urpmi.removemedia -a
  • přidejte zdroje:

Konzole

# urpmi.addmedia --distrib --mirrorlist http://mirrors.mageia.org/api/mageia.4.i586.list

Mageia 4 - 64bit

Do příkazového řádku zadejte postupně tyto příkazy:

  • přihlaste se jako root:

Konzole

$ su -
  • Druhý příkaz urpmi.removemedia -a odstraní ze systému všechny stávající repozitáře:

Konzole

# urpmi.removemedia -a
  • přidejte zdroje:

Konzole

# urpmi.addmedia --distrib --mirrorlist http://mirrors.mageia.org/api/mageia.4.x86_64.list

Další řádky postupně přidávají jeden repozitář za druhým, všechny odkazují na dosud celkem spolehlivý francouzský server ftp://ftp.free.fr. Adresy serverů si samozřejmě můžete uzpůsobit podle svých potřeb (podle toho, kde se nacházíte a s jakým serverem máte dobré zkušenosti).

K bezproblémovému chodu linuxové distribuce Mageia je doporučeno povolit z oficiálních zdrojů pouze zdroje Core Release, Core Updates, Nonfree Release, Nonfree Updates, Tainted Release a Tainted Updates. Ostatní zdroje nepovolujte, pokud k tomu nemáte opravdu závažný důvod.

Druh repozitářů

Balíčky pro Mageiu jsou ve třech různých repozitářích/médiích, v závislosti na tom, jakou licenci daný balíček používá.

Zde je přehled těchto repozitářů:

Core repozitáře

Repozitář Core zahrnuje balíčky s programy se svobodným otevřeným zdrojovým kódem, tj. balíčky licencované pod některou svobodnou licencí Open Source. Sada médií Core je přidána jako výchozí a “Core Release” a “Core Updates” jsou povoleny jako výchozí

Nonfree repozitáře

Repozitář Nonfree repository zahrnuje balíčky, které jsou zadarmo, tj. Mageia je může šířit, ale obsahují programy s uzavřeným zdrojovým kódem (odtud název pro Nonfree); Tento repozitář například zahrnuje soukromé ovladače pro grafické karty nVidia a ATI, firmware pro různé Wi-Fi karty… atd. Sada médií Nonfree Release a Nonfree Updates jsou přidána jako výchozí.

Tainted repozitáře

Repozitář Tainted zahrnuje balíčky s různými licencemi, svobodnými, i s těmi, které svobodné nejsou, ale hlavním hlediskem pro balíčky v tomto repozitáři je, že se některých světových zemích porušovat patenty a zákony vztahující se k autorskému právu (např. multimediální kodeky nezbytné pro přehrání různých souborů audia/videa, balíčky potřebné pro přehrávání komerčních video DVD… atd.); jako taková je sada médií Tainted přidána jako výchozí, ale Tainted Release a Tainted Updates, ze kterých doporučujeme instalovat, nejsou povoleny jako výchozí, tj. je to věc volby; takže před tím, než balíčky z tohoto repozitáře použijete, nahlédněte do zákonů své země. Repozitář je přidán jen kvůli pohodlí uživatelů. Tento repozitář je pro uživatele Mageii to, co je PLF pro uživatele Mandrivy nebo RPM Fusion pro uživatele Fedory.


Každý repozitář se dále dělí na:

Release

Obsahuje balíčky dne vydání.

Updates

Obsahuje aktualizační balíčky od dne vydání pro zabezpečení a nebo opravy. Každý by měl mít toto médium aktivní a to i při velmi pomalém připojení k internetu. Při přidávání aktualizačního zdroje v konzoli přidejte spínač --update, aby urpmi.addmedia odlišil od běžného zdroje.

Backport

Některé balíčky nových verzí softwaru přeneseny z Cauldronu (vývojářské zdroje).

Testing

Používá se pro dočasné testování nových aktualizací, aby se umožnilo reportérům chyb ověření opravy.

K bezproblémovému chodu linuxové distribuce Mageia je doporučeno povolit z oficiálních zdrojů pouze zdroje Core Release, Core Updates, Nonfree Release, Nonfree Updates, Tainted Release a Tainted Updates. Ostatní zdroje nepovolujte, pokud k tomu nemáte opravdu závažný důvod.

Neoficiální repozitáře

Tento seznam obsahuje neoficiální repozitáře, které obsahují novější verze softwaru než v oficiálních repozitářích a nebo software, který v oficiálních repozitářích není obsažen vůbec.

Obecně je doporučeno používat oficiální repozitáře, pokud to není možné z nějakého důvodu (potřeba novější/chybějící software), je lepší použít repozitáře třetích stran, než použít balíček z jiné distribuce nebo kompilace ze zdrojového kódu.

  • Důrazně doporučujeme, abyste si nejprve ověřili, zda aplikace je k dispozici v oficiálních repozitářích a je-li, použijte tento balík, i když to není absolutně nejnovější verze aplikace.
  • Distribuce Mageia a forum.mageia.cz nebude poskytovat žádnou podporu repozitářů třetích stran (kromě Peťošova repozitáře) !!! V případě problémů se obraťte na autora repozitáře/baliče
  • Přidání neoficiálních repozitářů Mageia a tento návod nezodpovídá za možné problémy softwaru, systému či ztrátě dat! Jen na vlastní riziko!!!

Peťoš (Česko)

Pro Mageiu 4 byly vytvořeny další speciální repozitáře od maintainera (udržovatele) balíčků Peťoše, kde naleznete vybraný aktuální software jako je hra FlightGear (včetně stovek dalších letadel a České republiky), nástroj SMS zpráv Esmska a mnoho dalšího… ;-) Na základě požadavků uživatelů na českém fóru Mageii, se snaží vyhovět a vytvořit nové balíčky.

Mageia 4 - 32bit - přidat Peťošovi zdroje klikáním

Kompletní sada zdrojů (Peťošův repozitář, hry, FlightGear)

Pouze Peťošův repozitář

Mageia 4 - 64bit - přidat Peťošovi zdroje klikáním

Kompletní sada zdrojů (Peťošův repozitář, hry, FlightGear)

Pouze Peťošův repozitář

Mageia 4 - 32bit - přidat přes příkazový řádek

Konzole

urpmi.addmedia --update petos-mga4-32 http://petos.cz/rpm/mageia/4/i586

Mageia 4 - 64bit - přidat přes příkazový řádek

Konzole

urpmi.addmedia --update petos-mga4-64 http://petos.cz/rpm/mageia/4/x86_64

Cyroň (Česko)

další repozitáře od českého baliče - http://www.cyron.cz. Níže uvedené zdroje budou nastaveny jako aktualizační:

Konzole

Mageia 4 - 32bit

urpmi.addmedia --update Cyron-mga4-32 http://www.cyron.cz/rpm/mageia/4/i586

Mageia 4 - 64bit

urpmi.addmedia --update Cyron-mga4-64 http://www.cyron.cz/rpm/mageia/4/x86_64

MLO MageiaLinuxOnline (Francie)

repozitáře francouzské komunity - http://www.mageialinux-online.org:

Konzole

Mageia 4 - 32bit

urpmi.addmedia MLO-Mageia-Core ftp://download.asso-linux-online.fr/download/packages-mlo/Mageia/4/i586/core/
urpmi.addmedia MLO-Mageia-Nonfree ftp://download.asso-linux-online.fr/download/packages-mlo/Mageia/4/i586/nonfree/
urpmi.addmedia MLO-Mageia-Tainted ftp://download.asso-linux-online.fr/download/packages-mlo/Mageia/4/i586/tainted/

Mageia 4 - 64bit

urpmi.addmedia MLO-Mageia-Core ftp://download.asso-linux-online.fr/download/packages-mlo/Mageia/4/x86_64/core/
urpmi.addmedia MLO-Mageia-Nonfree ftp://download.asso-linux-online.fr/download/packages-mlo/Mageia/4/x86_64/nonfree/
urpmi.addmedia MLO-Mageia-Tainted ftp://download.asso-linux-online.fr/download/packages-mlo/Mageia/4/x86_64/tainted/

BlogDrake (Španělsko)

aktivní zdroje španělských baličů - www.blogdrake.net:

Konzole

Mageia 4 - 32bit

urpmi.addmedia --wget --distrib http://ftp.blogdrake.net/mageia/mageia4/i586 

Mageia 4 - 64bit

urpmi.addmedia --wget --distrib http://ftp.blogdrake.net/mageia/mageia4/x86_64/

MageiaLinux.ru (Rusko)

repozitáře ruské komunity - http://www.mageialinux.ru :

Konzole

Mageia 4 - 32bit

urpmi.addmedia --wget --distrib --nopubkey MGA-RU-i586 http://packages.mageialinux.ru/mageia4/i586 

Mageia 4 - 64bit

urpmi.addmedia --wget --distrib --nopubkey MGA-RU-x86_64 http://packages.mageialinux.ru/mageia4/x86_64

Mageia.Org.PL (Polsko)

repozitáře polské komunity - http://mageia.org.pl :

Konzole

Mageia 4 - 32bit

urpmi.addmedia --wget --nopubkey MGA-PL-i586 http://repo.mageia.org.pl/4/i586 

Mageia 4 - 64bit

urpmi.addmedia --wget --nopubkey MGA-PL-x86_64 http://repo.mageia.org.pl/4/x86_64/

UnrealNetworks.co.uk (Německo)

Neoficiální zdroje uživatelů pete910, doctor5000 (oba z forum.mageia.org), kde naleznete FreeCAD, GTS (3D modelování), nové grafické prostředí LXQt, ovladače pro Roccat hardware, Java aplikace Zipios++, atd., atd.

Konzole

Mageia 4 - 32bit

# urpmi.addmedia UnrealNetworks_i586 http://mageia.unrealnetworks.co.uk/mga4/i586/
# urpmi.addmedia UnrealNetworks_noarch http://mageia.unrealnetworks.co.uk/mga4/noarch

Mageia 4 - 64bit

# urpmi.addmedia UnrealNetworks_x86_64 http://mageia.unrealnetworks.co.uk/mga4/x86_64/
# urpmi.addmedia UnrealNetworks_noarch http://mageia.unrealnetworks.co.uk/mga4/noarch
4/zdroje.txt · Poslední úprava: 2014/10/25 21:08 autor: yullaw