Mageia CZ&SK wiki

Wiki pro Oficiální české a slovenské stránky komunitní linuxové distribuce Mageia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


9:errata

Známé chyby distribuce Mageia 9 (errata)

Tato stránka je překladem originální verze z angličtiny1).

Poznámky

Tato stránka je doplňkem poznámek k vydání.

Níže uvedené položky s předponou „OPRAVENO“ obsahují vydanou aktualizaci. Pokud se tedy vyskytne problém označený jako opravený, zkuste provést úplnou aktualizaci. Některé problémy mohou vyžadovat odhlášení/přihlášení nebo restart. U některých se jedná o problémy s instalací nebo aktualizací. Všimněte si, že může trvat den, než se uvolněná aktualizace dostane na vaše zrcadlo.

Jsou zde uvedeny pouze významné problémy s balíčky obsaženými v ISO a širší pokrytí související s aktualizací. - V repozitářích máme mnoho dalšího softwaru.

Problém, který není uveden v seznamu, může být opraven, pokud provedete úplnou aktualizaci.

Podívejte se také do sekcí Známé chyby a Hlášení chyb v poznámkách k vydání.

NA TÉTO STRÁNCE SE STÁLE PRACUJE

Pamatujte, že budeme aktualizovat problémy z bugtrackeru, tedy FOR_ERRATA9, IN_ERRATA9, FOR_RELEASENOTES9, jakmile o nich bude rozhodnuto.

Zavedení

Podívejte se také do Grafiky.

mga#27117 - Pokud je rootfs btrfs a /boot je na rootfs, GRUB si stěžuje na ../../grub-core/commands/loadenv.c:216:sparse file not allowed. Jedná se pouze o kosmetickou záležitost. Ruční oprava v komentáři 3.

mga#32165 - Výchozí výběr spouštění: Pokud při startu zvolíte jinou než výchozí položku, stane se tato pro příští start výchozí, dokud nezvolíte jinou. Toto chování je očekávané a v linuxových distribucích se stalo standardem. Pokud jej chcete změnit, podívejte se na chybu.

Živé obrazy

Nefungující grafika

Ve výchozím nastavení umožňují živé obrazy automatickou konfiguraci zobrazovacího serveru X.org. Pokud na konci zaváděcího cyklu nemáte grafické zobrazení, zkuste odstranit noxconf ze zaváděcích voleb v úvodní zaváděcí nabídce (stisknutím tlačítka E upravte zaváděcí volby), což umožní službě service_harddrake provést konfiguraci zobrazení. To může také pomoci vynutit, aby se počáteční dialog pro výběr jazyka a lokalizace duplikoval na každém monitoru, pokud máte připojeny dva nebo více monitorů, namísto toho, aby byl rozprostřen mezi ně.

Některé grafické karty NVIDIA nefungují správně (nebo vůbec) se svobodným ovladačem videa (nouveau). V takovém případě zkuste kromě odstranění noxconf nahradit xdriver=free za xdriver=modesetting, případně zkuste použít nesvobodné (proprietární) ovladače výběrem přímo v nabídce zaváděni systému.

Pokud se vám na notebooku s hybridní grafikou nezobrazí graficka, zkuste kromě odstranění noxconf nahradit xdriver=free za xdriver=intel. Tím donutíte systém používat grafický procesor Intel, který je často elektricky připojen k monitoru.

Pokud je u živé bitové kopie povolena perzistence, budou vaše nastavení zachována.

Nefungující WIFI

Je známo, že některé WIFI od společnosti Broadcom nefungují. Fungují pouze s proprietárním ovladačem společnosti Broadcom, který nemůžeme mít předinstalovaný v ISO (kvůli licenčním problémům) a který je třeba načíst při spouštění systému. Jakmile je Mageia nainstalována, můžete nakonfigurovat WIFI a restartovat počítač. Podobně, pokud je u Live povolena perzistence, můžete nakonfigurovat WIFI a při následujících spuštěních bude fungovat.

Ponechání zavaděče třetí strany

Pokud chcete během instalace Live zachovat stávající zavaděč třetí strany, přejděte po zobrazení obrazovky zavaděče na DALŠÍ obrazovku s názvem „Mageia Live“, kde je pod možností „Probe Foreign OS“ tlačítko „Advanced“.

V této rozšířené části je zaškrtávací políčko označené „Do not touch ESP or MBR“ (Nedotýkat se ESP nebo MBR). Zaškrtnutím tohoto políčka zabráníte úpravě aktuálního zavaděče. Pak budete muset přidat distribuci Mageia do zavaděče sami. Podívejte se také na naši příručku k instalaci Mageia 8 ve verzi Live.

Instalační obrazy

Intel Rapid Storage Technology, RST nekompatibilita

Pokud vaše zařízení používá technologii RST (Intel Rapid Storage Technology) (výchozí nastavení u mnoha nových zařízení), musíte si přečíst článek o instalaci na zařízení používající RST [EN].

Pády při instalaci

Pád před koncem instalace

mga#31628 Je hlášen nejméně jeden případ, kdy ve starém notebooku s BIOSem instalační proces spadl před koncem. Je možné, že po restartu bude bootovat Mageia 9. Zkuste ihned provést úplnou aktualizaci.

Pád na konci instalace

mga#27838 Některé počítače mají chybný firmware, který způsobuje, že na konci instalace distribuce Mageia selže zápis do paměti EFI NVRAM. Řešení: Při konfiguraci zavaděče na konci instalace: Zvolte rEFInd místo GRUB, zaškrtněte „Instalovat do /EFI/BOOT“, zrušte zaškrtnutí možnosti ukládat do paměti NVRAM.

NetInstaller

Na některých počítačích s UEFI se NetInstaller ISO spouští s chybovou zprávou Grubu: error: ../../grub-core/video/readers/png.c:595 invalid filter value. A zobrazuje nabídku Grub2 v textovém režimu místo grafického. Na funkčnost to nemá vliv, je to jen kosmetická vada. mga#28225

mga#28539 U některých zrcadel a uživatelských síťových aspektů se stahování nezdaří. ŘEŠENÍ 1: Vyberte jiné zrcadlo. ŘEŠENÍ 2: Použijte jiný stahovač: Na úvodní spouštěcí obrazovce (vyžaduje starší režim spouštění systému BIOS) zadejte „linux downloader=wget“, abyste vynutili použití nástroje wget. Odpovídající problém v nainstalovaném systému nebo Live naleznete v části Stahování softwaru níže.

USB jednotka naformátovaná pomocí Ventoy

Ventoy je nástroj s otevřeným zdrojovým kódem pro vytvoření bootovatelné jednotky USB pro soubory ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI. Pomocí Ventoy nemusíte disk znovu a znovu formátovat, stačí soubory ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI zkopírovat na jednotku USB a přímo je spustit.

Pokud se po zavedení síťového obrazu instalace Mageia (může to být instalační disk DVD Classic nebo místní kopie stromu souborů Mageia) nachází v oddílu označeném Ventoy (tj. tam, kde musí být uloženy obrazy ISO), může být nutné odpojit a znovu připojit zařízení USB, abyste získali přístup k oddílu ( mga#28371)

Jiným řešením je vyhradit si v okamžiku formátování USB paměti pomocí Ventoy nějaké místo, naformátovat tento oddíl některým ze souborových systémů podporovaných instalátorem a uložit zdroj instalace Mageia do tohoto oddílu ( mga#28371).

Poznámka: Pokud máte některý z instalačních obrazů DVD Classic, můžete jej samozřejmě vybrat přímo ze spouštěcí nabídky Ventoy.

Použití 32bitové instalace Classic na USB jako repozitáře

Po instalaci systému, pokud jste v médiu urpmi ponechali povolené položky CDROM, lze ISO klasického instalátoru použít jako repozitář pro instalaci softwaru bez použití internetu.

K tomu slouží 64bitové ISO umístěné na DVD i na USB flash disku. 32bitové ISO funguje přímo pro DVD, ale ne pro USB. Chcete-li, aby instalační ISO na USB fungovalo jako repozitář, proveďte následující kroky:

  1. Jako root ručně připojte souborový systém ISO pomocí příkazu mount /dev/sdX /mnt (nahradit sdX příslušným identifikátorem jednotky, např. sdb, a poznamenat, že se jedná o zařízení surového disku, nikoli o oddíl (např. ne sdb1).)
  2. Program urpmi pak bude moci používat USB disk jako zdroj instalace.

Grafiky

Jak změnit ovladač: viz zde[EN].

mga#15629 - Pád XFdrake: nelze zavolat metodu „attron“ při změně ovladače videa Občasná chyba. Pokud k ní dojde, komentář 2 chyby naznačuje jednu cestu k úspěchu.

mga#20835 - Vyhněte se tlačítku Test v grafickém nastavení MCC!

  1. Číslovaný seznammůže být falešně negativní.
  2. může se stát, že se systém zasekne.
  3. může způsobit, že se nebudete moci přihlásit na plochu, protože soubor .Xauthority uživatele se nastavil na vlastnictví roota

Oprava pro 3.: Nastavte uživatele a skupinu v ~/.Xauthority na svého běžného uživatele. (Pokud potřebujete pomoc, zeptejte se na fóru.)

mga#31095 Při spuštění Mageia 9 Plasma jako host VirtualBoxu musí být v nastavení hosta povolena 3D akcelerace.

mga#32182 Neúplná podpora OpenGL se starými GPU. Příklad: Blender nezobrazuje žádný text v nabídkách a dialozích. Možná je postiženo více programů s různými příznaky. Při použití starého GPU, které nemá moderní ovladač, nemusí OpenGL poskytovat dostatečnou podporu pro potřeby některých aplikací. Jedním z příznaků může být, že se v žurnálu zobrazí „[INVALID_OPCODE]“. Informace o změně ovladače a zobrazení protokolů atd. naleznete zde. Jedná se o komplexní problém potřeb aplikace, řetězce ovladačů a aktuálního GPU. Například to většinou funguje s nouveau+modesetting, ale selhává na jiném GPU Nvidia.

Obejití problému:

  1. Zkuste jiný ovladač.
  2. Zkuste to bez modesettingu (pokud ho používáte), nebo změňte na modesetting.
  3. Vypněte hardwarovou akceleraci: v Nastavení pořítače > Hardware > Nastavit grafický server > volby a zaškrtněte „Disable Hardware Acceleration“ (dostupné pouze pro intel, amdgpu, proprietární nvidia, nouveau a modesetting).

AMD/ATI

Popsané problémy jsou nejvíce patrné na médiích Live nebo v systémech nainstalovaných pomocí klasického ISO bez povolených repozitářů aktualizací. Některé aktualizace situaci zlepšily, v jádře se objevují opravy a nejdůležitější viz vysvětlení a řešení níže.

Vysvětlení: U grafických karet AMD založených na rodině Southern Islands (Tahiti, Pitcairn, Oland, Verde, Hainan) a Sea Islands (Kaveri, Bonaire, Hawaii, Kabini, Mullins) nyní standardně používáme novější ovladač amdgpu místo staršího, méně se vyvíjejícího radeonu. Oceníme zpětnou vazbu, pokud na vašem hardwaru selže, viz mga#28154, mga#28863, mga#28817.

Řešení pro oba výše uvedené případy: použijte starší ovladač radeon (jako výchozí Mageia 7) přidáním následujícího příkazu do příkazového řádku jádra:

  • Pro Southern Island cards: radeon.si_support=1 amdgpu.si_support=0
  • Pro Sea Islands cards: radeon.cik_support=1 amdgpu.cik_support=0

Nejprve použijte drakx11 (Ovládací centrum Mageia, sekce Hardware > Nastavení grafického serveru, položka Grafická karta) a nastavte ovladač na „ATI radeon HD 4870 a starší“ (alespoň pro karty Bonaire).

V případě neúspěšného zavádění grafického prostředí otevřete pomocí Ctrl+Alt+F3 (nebo restartujte do režimu údržby) konzoli a spusťte drakx11, vyberte jiný ovladač a restartujte počítač.

AMD OpenCL

Podpora chyběla ve verzi Mageia 9, ale objevila se v repozitářích nonfree updates v říjnu 2023:

Tyto balíčky stahují knihovnu AMD OpenCL z oficiálních webových stránek AMD během instalace balíčku. Podrobnosti naleznete na uvedených odkazech.

Nvidia

Společnost Nvidia již neaktualizuje ovladač řady 390, takže jsme jej museli vyřadit, viz Poznámky k vydání. Ovladač 340 byl ze stejných důvodů vřazeny již v distribuci Mageia 8. Místo toho bude nainstalován svobodný/libre nouveau ovladač.

Pokud nouveau nefunguje, zkuste vybrat ovladač „xorg modesetting“, mga#31695 - to může také pomoci, pokud máte problémy pouze po obnovení. Alternativou je použití nouveau s vypnutou hardwarovou akcelerací (to však může podstatně snížit výkon): v XFdrake se po výběru nouveau vraťte zpět a klikněte na spodní tlačítko „Volby“ a zaškrtněte „Disable Hardware Acceleration“. Viz také Nefunkční grafika v části o Live, o nastavení modesettingu při startu systému, pokud je potřeba to udělat ručně. Můžete také zkusit jiný ovladač a vybrat jej ručně.

CUDA a OpenCL jsou podporovány pro „nvidia-current“.

Další informace naleznete zde.

Nahrávání pracovní plochy

mga#29405 Podivné výsledky při nahrávání plochy. Rozsah tohoto problému není znám. Možné řešení: Vypněte kompozitor plochy, ukončete relaci a znovu ji spusťte.

Pracovní prostředí

Software

Systém

Zabezpečení

Různé

Síť

Stahování software

Chyby při povýšení

1)
[en]https://wiki.mageia.org/en/Mageia_9_Errata - překlad do češtiny a úpravy joelp@mageia.cz
9/errata.txt · Poslední úprava: 2023/12/10 15:22 autor: joelp