Mageia CZ&SK wiki

Wiki pro Oficiální české a slovenské stránky komunitní linuxové distribuce Mageia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


6:errata

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

6:errata [2017/08/11 16:37] (aktuální)
yullaw vytvořeno pro MGA6
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Mageia 6 Errata ======
 +(([en] https://​wiki.mageia.org/​en/​Mageia_6_Errata - překlad do CZ, úpravy <​yullaw@mageia.cz>​))
 +Mějte na paměti, že z naší Bugzilly stále přidáváme další známé problémy, které jsou nutné zapsat do Errat Mageie 6.
  
 +===== Obrazy Live =====
 +
 +==== GNOME ====
 +
 +  - Prostředí GNOME ve výchozím nastavení používá zobrazovací server Wayland. Pokud se Wayland nezdaří spustit, GNOME obvykle přejde na server X.org, ale v některých případech se tak nestane. Nespustí-li se GNOME po počátečním výběru jazyků a místa nebo narazíte-li na problémy se zobrazením,​ můžete zkusit GNOME, aby vynutilo spuštění X.org a to přidáním ''​nowayland''​ do možností spouštěcí nabídky zavaděče GRUB2 (pro Legacy BIOS stisknutím klávesy <​key>​F6</​key>,​ pro UEFI stisknutím klávesy <​key>​e</​key>​).
 +  - Služba NetworkManager je ve výchozím nastavení povolena, namísto starých služeb správy sítě. Na straně plus to znamená, že applet NetworkManageru integrovaný v pracovní ploše GNOME funguje. Na straně mínus je, že konfigurace připojení sítě prostřednictvím [[:​mcc|MCC]] nefunguje. Proveďte potřebnou konfiguraci sítě pomocí rozevírací nabídky přístupné v pravém horním rohu plochy GNOME. U pevného kabelového připojení je síť obvykle automaticky konfigurována a nemusíte nic dělat. U bezdrátových sítích obvykle budete muset vybrat přístupový bod ESSID, a pokud je chráněn heslem, zadejte heslo.
 +
 +==== Nefungující grafické karty ====
 +
 +Některé grafické karty nefungují správně při použití souboru ''​xorg.conf'',​ který je vytvořen pomocí programu ''​harddrake''​ při spuštění Live systému. Pokud není žádný obraz na konci spouštěcího cyklu, zkuste přidat ''​noxorgconf''​ do možností spouštěcí nabídky (pro Legacy BIOS stisknutím klávesy <​key>​F6</​key>,​ pro UEFI stisknutím klávesy <​key>​e</​key>​).
 +Některé nVidia grafické karty se svobodným grafickým ovladačem ''​nouveau''​ nefungují vůbec. V takovém případě zkuste nahradit ''​xdriver=free''​ volbou ''​xdriver=modesetting''​ ve spouštěcí nabídce nebo alternativně zkuste ''​non-free''​ (proprietární) ovladač výběrem ze spouštěcí nabídky.
 +
 +==== Nefungující wifi karty ====
 +
 +Jsou známy některé nefungující wifi zařízení od Broadcomu, protože fungují jen s jejich proprietárním ovladačem, který kvůli licencím nemůžeme v instalátoru poskytnout a který musí být načten během spuštění systému. Jakmile je Mageia nainstalována,​ můžete wifi nainstalovat,​ nakonfigurovat a systém restartovat.
 +
 +==== Zachování zavaděče třetích stran ====
 +
 +Chcete-li během instalace z Live zachovat existující zavaděč třetích stran, v bodu **Zavaděč** → pokračujte na další stránku kliknutím na **Další** → **Mageia Live**, kde je zobrazeno tlačítko **Pokročilé** pod volbou //​Vyzkoušet cizí OS//.
 +V této rozšířené sekci je zaškrtávací políčko označeno jako //Nesahat na ESP nebo MBR//. Zaškrtnutím tohoto políčka se zastaví změna stávajícího zavaděče. Pak ale Mageiu musíte do zavaděče přidat sami. Viz také návrh manuálu instalace Mageia 6 Live (odkaz bude aktualizován,​ jakmile bude MGA6 vydána).
 +
 +===== Klasická instalace =====
 +
 +==== Boj s chybnými UEFI firmwary ====
 +
 +Existují již nějaké zprávy, že problémy mohou být vyřešeny resetováním do výchozího nastavení BIOSu, zatímco jiné, jako například Lenovo Yoga 720, je potřeba si více pohrát:
 +Kupodivu po návratu zpět do Legacy módu (BIOS) a změně zpět z módu Legacy do UEFI s vypnutým "​Secure Boot", klasická a Live instalace funguje. Viz [[https://​forums.lenovo.com/​t5/​Linux-Discussion/​Install-linux-in-Lenovo-Yoga-720/​td-p/​3633251|[en] podobná zkušenost na fóru Lenovo]].
 +
 +==== Spouštěcí nabídka: za použití USB - "​Spustit z disku" havaruje ====
 +
 +Spouštíte-li instalaci z USB klíčenky namísto DVD, nabídka "Boot from HD" nebude fungovat.
 +
 +==== Spouštěcí nabídka: Hardware Detection Tool (Nástroj pro zjištění hardware) ====
 +
 +Ve vzácných případech výběr "​Kernel Modules"​ může způsobit rozhození GUI a tím HDT přestane fungovat.
 +
 +==== Zachování zavaděče třetích stran ====
 +
 +Chcete-li zamezit přepsání tabulky MBR (PC-BIOS) během instalace Mageie 6 nebo změnit výchozí volby v UEFI nvram, pak v bodě **Souhrn** MUSÍTE zadat v sekci **Systém** → **Zaváděcí program** → **Nastavit** a pak pomocí tlačítka **Další** přejít na bod **Nastavení zaváděcího programu**, kde je tlačítko **Pokročilé**.
 +V této rozšířené sekci je zaškrtávací políčko označeno jako //Nesahat na ESP nebo MBR//. Zaškrtnutím tohoto políčka se zastaví změna stávajícího zavaděče. Pak ale musíte Mageiu do zavaděče přidat sami. Viz také návrh manuálu instalace Mageia 6 Live (odkaz bude aktualizován,​ jakmile bude MGA6 vydána). \\ \\
 +**Upozornění:​** pokud vyberete tuto možnost, přidejte Mageiu do zavaděče Windows za pomocí [[http://​neosmart.net/​EasyBCD/​|EasyBCD]].
 +
 +===== Problémy s povýšením distribuce =====
 +
 +==== Obecné body ====
 +
 +  * ujistěte se, že vaše Mageia 5 je zcela aktualizována
 +  * doporučujeme zálohovat soukromá data, například pomocí [[http://​partclone.org/​|PartClone]] nebo [[http://​clonezilla.org/​|CloneZilla]],​ aby jste později mohli v případě potřeby obnovit zálohu
 +  * použijte klasickou instalaci odpovídající vaší architektuře
 +  * distribuci nepovyšujte z prostředí [[:​system:​kde4|KDE4]],​ nýbrž z nějakého lehkého prostředí ([[:​system:​lxde|LXDE]],​ [[:​system:​xfce4|Xfce4]]) nebo z terminálu
 +
 +==== ownCloud -> Nextcloud klient ====
 +
 +Je-li váš ownCloud klient v Mageii 5 aktualizován z backportu na verzi 2, můžete ručně zkopírovat konfiguraci do klienta Nextcloudu v Mageii 6, viz [[https://​wiki.mageia.org/​en/​OwnCloud#​Client_upgrading|en:​ ownCloud#​Client_upgrading]]
 +
 +==== ownCloud -> Nextcloud server ====
 +
 +Nextcloud 11 nahrazuje ownCloud. Jedná se jak o migraci, tak i o několik kroků upgradu. __Tento software má omezenou schopnost přeskakovat předchozí verze__, takže některé iterativní povýšení verzí z MGA5 backports musí být provedeny __*PŘED*__ povýšením Mageie. Pro více informací viz [[https://​wiki.mageia.org/​en/​OwnCloud#​Server_upgrading|en:​ OwnCloud#​Server_upgrading]].
 +
 +==== Pokyny pro komplexní povýšení distribuce ====
 +
 +Rozsáhlé nebo složité povýšení distribuce může před ukončením havarovat s chybovou hláškou "''​transactions failed''",​ zejména hlášení o konfliktu balíčků nebo chybějících závislostí. Je to částečně způsobeno procesem upgradu seskupených transakcí, které závisí na dalších transakcích;​ a také z důvodu, že většina aktualizačních balíčků existuje na instalačním DVD a některé v online repozitářích. Následující poznámky by vás měly úspěšné provést. Jsou založeny na aktualizaci Mageie 5 s více něž 4600 balíčky. Viz výše [[#​obecne_body|Obecné body]].
 +  * spusťte aktualizaci systému za použití //​[[http://​www.mageia.org/​en/​downloads/​|Mageia-6-[arch]-DVD.iso]]//​
 +  * přidejte doplňující online repozitáře (ftp, http, jiné)
 +  * dojde-li ke konfliktu a přejde-li se zpět k doplňujícím online repozitářům,​ __NEPŘIDÁVEJTE__ žádná jiná média, zanechte nastaveno na ''​žádná''​ (''​none''​).
 +  * jakmile se konfliktní rpms balíčky na médiu __NENALEZNOU__,​ pak povýšení distribuce nebude úspěšně dokončeno.
 +
 +Po restartu do Mageie 6 stále budete muset doinstalovat přeskočené balíčky během aktualizace systému.
 +  * přidejte [[:​6:​zdroje|zdroje Mageie 6]] (nezapomeňte přidat 32bitové zdroje, i když jste je původně měli v Mageii 5 64bit).
 +  * spusťte příkaz ''​urpmi %%--%%auto-select''​ a na otázku k pokračování ukončete potvrzením <​key>​n</​key>​
 +  * zapište si kolik balíčků musí být nainstalováno
 +  * spusťte příkaz ''​ urpmi %%--%%auto-select %%--%%split-length n''​ (''​n''​=počet balíčků)
 +  * všechny balíčky by se měly nainstalovat a systém by měl být zaktualizován
 +
 +==== Aktualizace systému, který již byl upgradován před vydáním instalačních ISO médií ====
 +
 +Pokud upgradujete z jedné verze Mageie na druhou a:
 +  * starší Mageia již obdržela aktualizace a
 +  * bylo použito instalační DVD bez online repozitářů k povýšení na další verzi
 +
 +, pak u starší verze Mageie mohou být novější balíčky než balíčky na DVD. To může vést k havárii s chybovou hláškou "''​detecting looping forever while trying to resolve dependancies.''"​ (detekována nekonečná smyčka při pokusu o vyřešení závislostí.).
 +Pokud narazíte na tento problém, nejjednodušší řešení je __NEPOUŽÍT__ DVD pro upgrade, ale ujistit se, že máte v [[:​mcc|Ovládacím centru Mageie]] zatrženo "//​Zjišťovat dostupnost nových vydání Mageii//",​ viz [[http://​doc.mageia.org/​mcc/​5/​cs/​content/​mgaapplet-config.html|příručka - Nastavit frekvenci aktualizací]]
 +
 +Počkejte, dokud ''​mgaapplet''​ v Mageii 5 vás neinformuje o dostupnosti nové verze Mageie a pak teprve za pomocí ''​mgaapplet''​u proveďte upgrade.
 +
 +==== Cinnamon desktop ====
 +
 +{{:​wiki:​icons:​tools-report-bug.png?​16&​nolink|}}[[https://​bugs.mageia.org/​show_bug.cgi?​id=20914|[en] mga#20914]] Po aktualizaci systému se na ploše Cinnamonu nezobrazí tapeta
 +
 +==== MATE desktop ====
 +
 +{{:​wiki:​icons:​tools-report-bug.png?​16&​nolink|}}[[https://​bugs.mageia.org/​show_bug.cgi?​id=19286|[en] mga#19286]] Má-li uživatel v Mageii 5 základní tapetu Mageie, po aktualizaci systému se nezmění na základní tapetu Mageie 6. To je způsobeno vyrovnávací pamětí pozadí MATE ve složce ''​~/​.cache/​mate/​backgrounds''​. Smazáním této složky a opětovného přihlášení do MATE se nastaví nová tapeta Mageie 6 jako výchozí.
 +
 +===== Bezpečnostní problémy =====
 +
 +==== Zavádění systému s rozdělenými oddíly - CVE-2016-4484 ====
 +
 +Selhání pokusů o zadání hesla sousedního LUKS oddílu se ukončí v shellu [[http://​hmarco.org/​bugs/​CVE-2016-4484/​CVE-2016-4484_cryptsetup_initrd_shell.html|en:​ http://​hmarco.org/​bugs/​CVE-2016-4484/​CVE-2016-4484_cryptsetup_initrd_shell.html]]
 +
 +Ke chtěnému zabezpečení systému se musí:
 +  * přidat heslo v BIOSu
 +  * přidat heslo pro GRUB
 +  * přidat řetězec ''​rd.shell=0''​ do [[:​system:​kernel_a_grub|příkazového řádku Kernelu]]
 +
 +===== Problémy softwaru =====
 +
 +==== KDE / Plasma 5 aplikace ====
 +
 +=== Žádný zvuk během upozornění Plasmy ===
 +
 +{{:​wiki:​icons:​tools-report-bug.png?​16&​nolink|}}[[https://​bugs.mageia.org/​show_bug.cgi?​id=21284|[en] mga#21284]] Není-li v Plasmě žádný zvuk nebo jen trhaný zvuk během oznámení, ale všeobecně zvuk funguje, pak se tento problém dá vyřešit doinstalováním chybějícího balíčku ''​phonon4qt5-gstreamer''​. Tento problém také vyřeší nová aktualizace (20170808).
 +
 +=== Hlasitost zvuku se během relace do Plasmy náhle změní na 100% ===
 +
 +Je to proto, že PulseAudio v základním nastavení používá plošné hlasitosti namísto relativních,​ vzhledem k absolutní celkové hlasitosti. Je-li to shledáno jako nevhodné, relativní hlasitosti mohou být aktivovány vypnutím plošných hlasitostí v konfiguračním souboru démona PulseAudia:
 +  * editací ''/​etc/​pulse/​daemon.conf''​ z
 +
 +[[:​system:​prikazovy_radek|{{:​wiki:​icons:​konzole.png?​40 |Konzole}}]]
 +<​code>​
 +;​flat-volumes = yes
 +</​code>​
 +
 +na 
 +
 +[[:​system:​prikazovy_radek|{{:​wiki:​icons:​konzole.png?​40 |Konzole}}]]
 +<​code>​
 +flat-volumes = no
 +</​code>​
 +
 +  * pak restartovat PulseAudio provedením:​
 +
 +<​code>​
 + ​pulseaudio -k
 + ​pulseaudio --start
 +</​code>​
 +
 +=== Téma Breeze není v základním nastavení použit pro některé KDE4 a GTK aplikace ===
 +
 +  * U aplikací KDE4, které nespoléhají na framework Plasmy, například přehrávač Clementine, musí být doinstalován balíček ''​kde4-style-breeze'',​ aby bylo stejné téma navrženo jako výchozí.
 +  * U aplikací založených na GTK (Firefox, Thunderbid, Gimp, atd.), se ve výchozím nastavení nemusí dokonale přizpůsobit tématu Breeze. Přejděte do **Nastavení systému** → **Styl aplikací** → **Styl aplikací GNOME (GTK)** → vyberte motiv Breeze u GTK2 a GTK3. K vynucení aplikování tématu Breeze je nutné následující řešení: vyberte a použijte jiné dočasné téma a pak znovu vyberte a použijte Breeze téma. To umožní řádnou regeneraci a implementaci požadovaného tématu GTK.
 +
 +=== Aplikace Skrooge - podokno Tip dne ===
 +
 +{{:​wiki:​icons:​tools-report-bug.png?​16&​nolink|}}[[https://​bugs.mageia.org/​show_bug.cgi?​id=20426|[en] mga#20426]] V Plasmě se podokno "Tip dne" zobrazí jen nad hlavním oknem. V ostatních desktopech se podokno zobrazí pod hlavním oknem, a proto je pravděpodobné,​ že bude neviditelné,​ ačkoliv je přítomno. To je ale problém upstreamu.  ​
 +
 +=== Aplikace Kjots - nejednoznačná klávesová zkratka ===
 +
 +{{:​wiki:​icons:​tools-report-bug.png?​16&​nolink|}}[[https://​bugs.mageia.org/​show_bug.cgi?​id=20428|[en] mga#20428]] Během spuštění Kjots se zobrazí upozornění o nejednoznačné klávesové zkratce. Zrušením výstrahy pokračuje normálně.
 +
 +==== GNOME aplikace ====
 +
 +=== GNOME kalkulátor během spuštění havaruje (na i586) ===
 +
 +{{:​wiki:​icons:​tools-report-bug.png?​16&​nolink|}}[[https://​bugs.mageia.org/​show_bug.cgi?​id=20678|[en] mga#20678]] Problém vyřešen aktualizací balíčku ''​gnome-calculator''​.
 +
 +=== GNOME snímání obrazovky jednoho okna má prohozené červené a modré hodnoty ===
 +
 +Problém upstreamu, viz {{:​wiki:​icons:​tools-report-bug.png?​16&​nolink|}}[[https://​bugzilla.gnome.org/​show_bug.cgi?​id=780744|[en] bgo#​780744]],​ {{:​wiki:​icons:​tools-report-bug.png?​16&​nolink|}}[[https://​bugzilla.gnome.org/​show_bug.cgi?​id=779234|[en] bgo#​779234]]. Sledovací hlášení problému {{:​wiki:​icons:​tools-report-bug.png?​16&​nolink|}}[[https://​bugs.mageia.org/​show_bug.cgi?​id=21292|[en] mga#21292]]
 +
 +=== Změny ve výběru fontu (fontconfig) ===
 +
 +{{:​wiki:​icons:​tools-report-bug.png?​16&​nolink|}}[[https://​bugs.mageia.org/​show_bug.cgi?​id=18488|[en] mga#18488]] Fontconfig 2.11.95 zavedl dobrovolné změny v náznaku fontu. Jsou-li nové fonty pro vás nepohodlné a chcete mít původní výběr fontů tak jako v Mageii 5, musíte ručně upravit ''​fontconfig'':​
 +
 +  - editujte ''​~/​.basrhc''​ soubor a přidejte následující řádek (protlačit starého interpretera) <​code>​export FREETYPE_PROPERTIES="​truetype:​interpreter-version=35"​ </​code>​
 +  - vytvořte nový soubor ''/​etc/​fonts/​local.conf''​ s následujícím obsahem: <​code> ​ <match target="​font">​
 +    <edit mode="​assign"​ name="​hintstyle">​
 +      <​const>​hintfull</​const>​
 +    </​edit>​
 +  </​match>​
 +</​code>​
 +
 +Přihlaste se znovu do desktopu, nové nastavení písma by mělo být účinné.
 +
 +**Poznámka:​** Všimněte si, že adresář by měl být ''/​etc/​fonts'',​ namísto uvedeného ''/​etc/​fontconfig/''​ \\
 +**Poznámka:​** Prosíme, uvědomte si, že nové nastavení fontu pochází z upstreamu (ne Mageie). Viz například diskuze na http://​lists.nongnu.org/​archive/​html/​freetype-devel/​2016-07/​msg00091.html
 +
 +==== Cinnamon Desktop ====
 +
 +{{:​wiki:​icons:​tools-report-bug.png?​16&​nolink|}}[[https://​bugs.mageia.org/​show_bug.cgi?​id=21216|[en] mga#21216]]
 +Je-li nainstalováno jako další vedlejší grafické prostředí,​ tak tapeta pozadí je černá namísto tématu Mageie a stejně tak nemůže být změněna obvyklým konfiguračním nástrojem. Nicméně desktop je jinak zcela funkční. Problém je zřejmě u [[:​system:​graficke_prostredi#​spravci_prihlaseni_-_dm|SSDM,​ GDM nebo LXDM správců přihlášení]],​ u [[:​system:​graficke_prostredi#​spravci_prihlaseni_-_dm|LightDM]] je pozadí desktopu v pořádku.
 +
 +==== Fuse-exfat není již déle ze základu nainstalován ====
 +
 +{{:​wiki:​icons:​tools-report-bug.png?​16&​nolink|}}[[https://​bugs.mageia.org/​show_bug.cgi?​id=16859|[en] mga#16859]]
 +Fuse-exfat musel být přesunut do [[:​6:​zdroje#​tainted_repozitare|tainted repozitářů]] z licenčních důvodů. Proto také ze stejného důvodu není ze základu nainstalován.
 +
 +====  GNOME Classic desktop ==== 
 +
 +{{:​wiki:​icons:​tools-report-bug.png?​16&​nolink|}}[[https://​bugs.mageia.org/​show_bug.cgi?​id=21217|[en] mga#21217]]
 +Je-li nainstalováno z DVD, u některých správců přihlášení jsou ikony "Můj adresář"​ a "​Koš"​ příliš velké, obě neúčinné. Nabídka "​Místa"​ poskytuje okamžitý přístup a více k ikonám na desktopu.
 +
 +==== IceWM a sezení IceWM ====
 +
 +{{:​wiki:​icons:​tools-report-bug.png?​16&​nolink|}}[[https://​bugs.mageia.org/​show_bug.cgi?​id=20398|[en] mga#20398]]
 +Ve správci přihlášení je nyní icewm a icewm-session. icewm-session dělá to, co dělal icewm (ale již déle nedělá). I když se to zdá jako chyba, je to nová funkce upstreamu, viz [[:​6:​notes|Poznámky k vydání Mageie 6]].
 +
 +==== Kalarm a Ktorrent pod Xfce ====
 +
 +{{:​wiki:​icons:​tools-report-bug.png?​16&​nolink|}}[[https://​bugs.mageia.org/​show_bug.cgi?​id=20413|[en] mga#20413]]
 +Spuštěním těchto dvou aplikací v prostředí Xfce (jen) jsou okna zastrčena pod systémovou lištou (panelem), což znemožňuje přesunutí okna. Nabídka aplikací a panely nástrojů jsou také částečně zakryté. <​key>​Alt</​key>​+myš,​ pokud není jinak stanoveno, umožní uchycení okna k přesunutí níže.
 +
 +==== Chyba LXDE canberra ====
 +
 +{{:​wiki:​icons:​tools-report-bug.png?​16&​nolink|}}[[https://​bugs.mageia.org/​show_bug.cgi?​id=15176|[en] mga#15176]]
 +Pokud spořič obrazovky zobrazí chybu GTK: ''​failed to load module "​canberra-gtk-module"'',​ můžete se této chyby zbavit instalací balíčku ''​lib64canberra-gtk0''​ pro architekturu x86_64 a nebo ''​libcanberra-gtk0''​ pro i586.
 +
 +==== Mariadb ====
 +
 +{{:​wiki:​icons:​tools-report-bug.png?​16&​nolink|}}[[https://​bugs.mageia.org/​show_bug.cgi?​id=19223|[en] mga#19223]]
 +V Mageii 6 balíček ''​mariadb-10.1.16''​ má stále řetězec ''​strict_password_validation=ON''​. Aby hesla byla přijata, musí projít testem v cracklib-check. Následující fragment kódu provede toto nastavení pro libovolné zamýšlené heslo.
 +
 +<​code>​
 + $ echo '​vašeheslo'​ | /​usr/​sbin/​cracklib-check
 + ​vašeheslo:​ OK
 +</​code>​
 +
 +==== MATE desktop ====
 +
 +  * Pluma nemůže použít zásuvné moduly na bázi pythonu z důvodu nekompletního portování z ''​pygtk''​ do ''​libpeas''​ pro vydání Mageie 6. Tudíž balíček ''​pluma-plugins'',​ který poskytuje zásuvné moduly na bázi pythonu, je zastaralý a odstraněn z repozitářů. Viz {{:​wiki:​icons:​tools-report-bug.png?​16&​nolink|}}[[https://​github.com/​mate-desktop/​pluma/​issues/​147|MATE - hlášení problému]]
 +  * balíček ''​gnome-main-menu''​ je odstraněn z repozitáře,​ protože není kompatibilní s MATE Desktop 1.16.0 a vyšší, jeho vývoj je ukončen. Pro použití jiné implementace menu (nabídky) než ten ze základu, nainstalujte ''​mate-menu''​.
 +  * balíček ''​mintmenu''​ je odstraněn z repozitáře,​ protože není kompatibilní s (povoleným GTK+3 ) MATE Desktop 1.16.0 a je těžké jej udržovat. Tudíž tento balíček je zastaralý a nahrazen balíčkem ''​mate-menu'',​ který poskytuje stejnou funkcionalitu a je snadný k údržbě.
 +
 +==== Instalační problémy s MythTV ====
 +
 +  * Viz řešení v {{:​wiki:​icons:​tools-report-bug.png?​16&​nolink|}}[[https://​bugs.mageia.org/​show_bug.cgi?​id=19127|[en] mga#19127]]
 +
 +==== Předsestavené proprietární grafické ovladače již nejsou dostupné ====
 +
 +{{:​wiki:​icons:​tools-report-bug.png?​16&​nolink|}}[[https://​bugs.mageia.org/​show_bug.cgi?​id=20142#​c8|[en] mga#20142 - koment 8]]
 +Od Mageie 5.1 jsou proprietární ovladače sestavené pomocí systému dkms během prvního spuštění systému (a kdykoliv s nově nainstalovaným kernelem). Pro lepší vysvětlení viz odkaz a [[:​6:​notes|Poznámky vydání Mageie 6]] - jak použít proprietární ovladač v LiveDVD.
 +
 +==== Nekonečná restartovací smyčka po přepnutí mezi Free a proprietárním ovladačem nVidia ====
 +
 +{{:​wiki:​icons:​tools-report-bug.png?​16&​nolink|}}[[https://​bugs.mageia.org/​show_bug.cgi?​id=21263|[en] mga#21263]]
 +Po použití [[:​mcc|MCC]] (a nebo [[:​system:​prikazovy_radek:​drak?​drakx11#​drakx11|drakx11]]) ke změně z Free ovladače na proprietární grafický ovladač, po restartu systému se zobrazí varovné hlášení:"''​The system has to be rebooted due to a display driver change.''"​. Po schválení restartu se varování vrátí znovu. K tomu dochází, protože nástroj [[:​system:​prikazovy_radek:​drak#​drakx11|drakx11]] chybně přidá/​odstraní parametr ''​nokmsboot''​ do spouštěcího řádku kernelu (parametr ''​nokmsboot''​ je nutný pro proprietární ovladač a není nutný pro použití Free ovladače). To lze opravit ručním přidáním/​odebráním možnosti ''​nokmsboot''​. Toho lze dočasně dosáhnout úpravou příkazového řádku zavádění v počátečním zaváděcím menu a trvale úpravou možností //​Připojit//​ v části **Nastavit způsob zavedení systému** v [[:​mcc|MCC]].
 +
 +==== SSDM ====
 +
 +Po povýšení vývoje KDE, se správce přihlášení SSDM stal standardem namísto původního [[:​system:​graficke_prostredi#​nejpouzivanejsi_-_kdm_a_gdm|KDM]].
 +
 +  * {{:​wiki:​icons:​tools-report-bug.png?​16&​nolink|}}[[https://​bugs.mageia.org/​show_bug.cgi?​id=16544|[en] mga#16544]] z nějaké příčiny ''​sddm-greeter''​ havaruje a v logu je záznam o "''​QOpenGLShader:​ could not create shader''"​. V reportu je zahrnuto řešení o nápravě.
 +  * {{:​wiki:​icons:​tools-report-bug.png?​16&​nolink|}}[[https://​bugs.mageia.org/​show_bug.cgi?​id=20583|[en] mga#20583]] pro počítače s EFI a grafickou kartou Optimus (Intel + nVidia), žádný nainstalovaný kernel nenabootuje do SSDM. Řešením je úprava spouštěcího řádku kernelu, kde je potřeba odstranit parametr ''​noiswmd''​ a vložit ''​$vt_handoff''​.
 +  * {{:​wiki:​icons:​tools-report-bug.png?​16&​nolink|}}[[https://​bugs.mageia.org/​show_bug.cgi?​id=18032|[en] mga#18032]] SSDM neaktualizuje počítání uživatele, jelikož neregistruje přihlášení v ''/​run/​utmp''​. Pokud by to pro vás bylo důležité,​ zvažte přechod na jiného správce přihlášení.
 +  * {{:​wiki:​icons:​tools-report-bug.png?​16&​nolink|}}[[https://​bugs.mageia.org/​show_bug.cgi?​id=20406|[en] mga#20406]] máte-li všechny desktopy nainstalovány,​ poslední položka (zejména Xfce) není v nabídce viditelná. Nicméně položku lze dosáhnout klávesou <​key>​↓</​key>​ a stisknutím <​key>​Enter</​key>​
 +
 +==== Instalace dodatečných balíčků z USB klíčenky ====
 +
 +Pokud je instalační ISO obraz zapsán na USB klíčence (buď pomocí aplikace [[:​instalace-live_usb?​isodumper#​isodumper|IsoDumper]] nebo [[:​instalace-live_usb?​isodumper#​konzole_-_prikazem_dd|příkazem dd]]) a použit k provedení prvotní instalaci, instalační program rozpozná USB klíčenku jako CD/DVD a automaticky přidá '''​cdrom'''​ do seznamu zdrojů používaných instalačními nástroji (GUI - [[:​system:​mcc#​sprava_softwaru|rpmdrake]] nebo příkazem - [[:​system:​prikazovy_radek:​rpm?​rpmdrake#​urpmi|urpmi]]).
 +
 +Pokud následně použijete příkaz [[:​system:​prikazovy_radek:​rpm?​rpmdrake#​urpmi|urpmi]] k instalaci dalších softwarových balíčků, a USB klíčenka není připojena, budete vyzváni k vložení DVD a poté bude zobrazena chybová zpráva:
 +
 +<​code>​
 +Use of uninitialized value in subroutine entry at /​usr/​lib/​perl5/​vendor_perl/​5.20.1/​x86_64-linux-thread-multi/​Net/​DBus/​Binding/​Connection.pm line 257
 +</​code>​
 +
 +Chybová zpráva se zdá být falešná a může být ignorována. [[:​system:​prikazovy_radek:​rpm?​rpmdrake#​urpmi|urpmi]] však čeká na vložení disku DVD a nerozpozná USB klíčenku jako přijatelnou náhradu.
 +
 +Jsou tři alternativní řešení:
 +  * vložit USB klíčenku před spuštěním příkazu [[:​system:​prikazovy_radek:​rpm?​rpmdrake#​urpmi|urpmi]]
 +  * použít [[:​system:​prikazovy_radek:​rpm?​rpmdrake#​urpme|urpme]] k odstranění balíčku ''​perl-Hal-Cdroms''​. To způsobí, že [[:​system:​prikazovy_radek:​rpm?​rpmdrake#​urpmi|urpmi]] požádá ke stisknutí klávesy <​key>​Enter</​key>​ při vložení DVD namísto toho, abyste jej automaticky pokoušeli detekovat.
 +  * zakázat nebo odstranit položky "''​cdrom''"​ v seznamu médií používaných [[:​system:​prikazovy_radek:​rpm?​rpmdrake#​urpmi|urpmi]]. Platí pouze v případě, že byly přidány online repozitáře do seznamu médií, a nebudou se instalovat balíčky z USB klíčenky.
 +
 +Instalační program softwaru GUI, [[:​software:​instalace:​rpm#​pomoci_spravce_softwaru|rpmdrake]],​ není tímto problémem dotčen.
 +
 +Všimněte si, že při instalaci pomocí zavádění UEFI je USB klíčenka rozpoznána pouze jako CD/DVD, jakmile vyberete výchozí volbu "​Install from DVD".
 +
 +Dodatečné informace viz {{:​wiki:​icons:​tools-report-bug.png?​16&​nolink|}}[[https://​bugs.mageia.org/​show_bug.cgi?​id=16142|[en] mga#​16142]].
 +
 +===== Problémy hardwaru =====
 +
 +==== Instalace/​spuštění na HP Envy 15-AH150SA ====
 +
 +SSDTčka jsou kompatibilní pouze jen s OS Windows a mohou způsobit Kernel panic u většiny instalačních médií, kromě LiveDVD, a na všech dokončených instalacích. K vyřešené problému přidejte parametr ''​acpi_no_static_ssdt''​ do spouštěcího řádku kernelu. Jak přidat parametry kernelu viz instrukce na [[:​system:​kernel_a_grub|Kernel a GRUB]]. Viz také [[https://​forums.mageia.org/​en/​viewtopic.php?​f=7&​t=11220|[en] na fóru Mageia.org]].
 +
 +==== Upozornění na laptopech s Optimus (hybridní Intel/​NVIDIA GPU) ====
 +
 +Podpora pro technologii Optimus (laptopy se dvěma grafickými kartami Intel a oddělenou nVidia GPU) je v konfiguračním nástroji grafických ovladačů neúplná. Nástroj navrhne konfiguraci pro Intel IGP nebo pro nVidii GPU nebo pro obě grafické karty. Pouze první možnost (jen pro Intel IGP) je vhodná, protože grafický procesor nVidie není obvykle připojen k monitoru.
 +
 +Jestliže nakonfigurujete jen Intel IGP nebo necháte instalační program nakonfigurovat jako výchozí, instalace by měla proběhnout v pořádku. Viz [[:​6:​notes##​laptopy_s_technologii_optimus|Poznámky vydání Mageie 6 - Laptopy s Optimus]] - jak použít konfigurační volby k aktivaci grafické karty nVidia po instalaci ovladačů.
 +
 +==== Pevně zakódovaný UEFI firmware pro systém Windows u laptopů HP, Lenovo a Medion ====
 +
 +Některé firmwary nesplňují standardy UEFI a neumožní z výchozího nastavení spustit Mageiu. Odkaz nabízí spoustu řešení {{:​wiki:​icons:​tools-report-bug.png?​16&​nolink|}}[[https://​bugs.mageia.org/​show_bug.cgi?​id=19112|[en] mga#​19112]].
 +
 +==== Černá nebo blikající obrazovka na laptopu ACER E5-571 s KDE/Plasma ====
 +
 +KDE/Plasma na laptopu ACER E5-571, a možno i na jiných s grafickou kartou Intel IGP (8086:0a16 - Haswell-ULT),​ rapidně bliká a nebo se přepne do černé obrazovky (otevření konzole za pomocí rychlého spuštění <​key>​Alt</​key>​+<​key>​F2</​key>​ nebo složky někdy pomůže), což se tak nedělo v MGA5. Možné řešení je přidat řádek ''​Option "​AccelMethod"​ "​uxa"''​ do souboru ''​xorg.conf''​ do úseku s ''​Device''​ pro Intel IGP (například nad řádek ''​Driver "​intel"''​).
6/errata.txt · Poslední úprava: 2017/08/11 16:37 autor: yullaw