Mageia CZ&SK wiki

Wiki pro Oficiální české a slovenské stránky komunitní linuxové distribuce Mageia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


system:kde4:asociace

Asociace souborů v KDE

Někdy můžete chtít, aby se určité soubory vždy otevíraly v jiném programu než doposud. Navíc po instalaci některých programů se může stát, že nově nainstalovaný program „ukradne“ stávající asociace pro sebe. A konečně, někdy soubor vůbec asociován není, ačkoliv v systému je program schopný s danými soubory pracovat.

Asociace pomocí kontextového menu

Tento způsob je nejrychlejší, ale ne vždy vhodný. Není tak možno například měnit pořadí více asociovaných programů. Naopak je velmi vhodný u zatím neasociovaných souborů.

Klepněte na soubor pravým tlačítkem myši, zvolte Otevřít pomocí…Ostatní, do políčka Otevřít pomocí vepište příkaz pro spuštění programu: java -jar, wine, aj., nebo vyberte vhodný program z rozbalovací nabídky. Zatrhněte Zapamatovat si asociaci s aplikací pro tento soubor a potvrďte tlačítkem OK.

:system:kde4:asociace:asociace_souboru.png

Acociace souboru pomocí kontextové nabídky

Změna asociací pomocí Nastavení systému

Spusťte Nastavení systému v hlavním panelu (nebo v KMenuNástrojeSystémové nástrojeNastavení systému) → Obecný vzhled a chováníAsociace souborů

:system:kde4:asociace:asociace_souboru_pomoci_nastaveni_systemu_v_kde4.png

Asociace souboru pomocí Nastavení systému v KDE4

- v rozbalovacím seznamu zvolte položku, kterou chcete upravit (například imagejpeg). Při vyhledávání si můžete vypomoci tím, že do políčka Najít typ nebo vzor názvu souboru napíšete název hledané přípony (např. jpeg).

- v pravé části na kartě Obecné pak můžete určit program(y), k němuž bude typ přiřazen. Po klepnutí na tlačítko Přidat se objeví okénko, kde si můžete zvolit jiný odpovídající program. Naopak stiskem tlačítka Odstranit asociaci zrušíte. Pomocí tlačítek ∧ Posunout výše a ∨ Posunout níže změníte pořadí. Pak se následně po dvojkliku levého tlačítka myší na asociovaný soubor spustí v programu uvedený v seznamu jako první, po klepnutí pravým tlačítkem myši si pak můžete v kontextové nabídce (položka Otevřít pomocí…) zvolit ostatní.

- na kartě Vsazení můžete určit, zda se soubor zobrazí v zabudovaném prohlížeči (viz. seznam programů níže) nebo odděleném (viz. karta Obecné). Nastavení můžete změnit pomocí přepínačů ∧ Posunout výše a ∨ Posunout níže.

- nezapomeňte nové nastavení uložit stisknutím tlačítka Použít.


Návod převzat z http://wiki.mandrivalinux.cz/system:kde4:asociace - původní autor: ? , edit: yullaw

system/kde4/asociace.txt · Poslední úprava: 2014/10/25 13:14 autor: 127.0.0.1