Mageia CZ&SK wiki

Wiki pro Oficiální české a slovenské stránky komunitní linuxové distribuce Mageia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


system:spustitelnost

Spustitelnost - jak označit soubor jako spustitelný a následně jej spustit

Často si z internetu stáhnete soubor, který by měl být spustitelný, ale není. Je tedy nutno jej spustitelným učinit. Jak na to?

V prostředí KDE4

Pracovní prostředí KDE4

 • Klepněte na soubor pravým tlačítkem myši, zvolte Vlastnosti, poté kartu Oprávnění a zatrhněte Je spustitelný.

DŮLEŽITÉ: K této změně musíte disponovat právy vlastnictví. Vždy to můžete provést jako root.

V konzoli

Konzole

 • Použijte příkaz chmod

Příkaz chmod s osmičkovou strukturou

Nejsnažší změnou práv je použití oktálové (osmičkové) struktury, kdy se zadá:

chmod XXX soubor

První X zastupuje práva uživatele, druhé práva skupiny, třetí práva ostaních. Každé X se nahradí jedním číslem od 0 do 7:

Pokud jde o práva ke spouštění, pak:

 • 0 = žádná práva
 • 1 = právo spouštění
 • 2 = právo zápisu
 • 3 = právo spouštění a zápisu
 • 4 = právo právo čtení
 • 5 = právo spouštění a čtení
 • 6 = právo čtení a zápisu
 • 7 = právo spouštění, zápisu a čtení

Například:

chmod 751 program.run

V tomto případě bude nastaveno:

 • uživatel 7 = může spouštět, zapisovat i číst
 • skupina 5 = může spouštět a číst
 • ostatní 1 = mohou jen spouštět

DŮLEŽITÉ: K této změně musíte disponovat právy vlastnictví. Vždy to můžete provést jako root.

chmod a adresáře

Podobné je to s právy u adresářů (přesněji adresářových souborů). chmod lze použít i rekurzivně, tzn. že nastaví práva i v podřízených adresářích. Slouží k tomu přepínač -R, tedy chmod -R 751 *.run změní práva všech souborů s příponou .run také ve všech podadresářích.

Příkaz chmod mnemotechnicky

Tento způsob nastavuje práva „natvrdo“. Je také možné změnit jen jednu z položek práv pomocí mnemotechnických výrazů. Práva jsou označena takto:

 • čtení -r (z anglického Read)
 • zápis -w (Write)
 • spuštění -x (eXecute)
 • uživatel -u (user)
 • skupina -g (group)
 • ostatní -o (other)

Příkaz pak vypadá například takto:

 • chmod u+w přidá vlastníkovi souboru právo zápisu
 • chmod g-w odebere skupině právo zápisu
 • chmod ug=rw,o=r dává uživateli a skupině právo číst a zapisovat, ostatním jen číst
 • chmod g=u nastaví oprávnění skupiny na stejné hodnoty jako je oprávnění majitele

Příkaz chmod lze využít i ke „zkopírování“ práv mezi soubory:

 • chmod -reference=soubor_a soubor_b - nastaví pro soubor_b stejná práva, jako má soubor_a
system/spustitelnost.txt · Poslední úprava: 2014/10/25 13:04 autor: 127.0.0.1