Mageia CZ&SK wiki

Wiki pro Oficiální české a slovenské stránky komunitní linuxové distribuce Mageia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


8:pouzivani_dnf

Používání DNF

Instalace a nastavení

Nainstalujte balíček dnf.

urpmi dnf

Na 64 bitových x86 systémech jsou 32 bitové repozitáře, ve výchozím nastavení, vypnuty. Lze je zapnout pomocí dnf config-manager, jak ukazuje tento příklad:

dnf config-manager --set-enabled mageia-i586 updates-i586

Pokud jsou požadovány repozitáře nonfree nebo tainted, lze je zapnout pomocí dnf config-manager, jak můžete vidět na tomto příkladu:

dnf config-manager --set-enabled mageia-x86_64-nonfree updates-x86_64-nonfree

Pro Cauldron, nahraďte, v příkazech nahoře, slovo „mageia“ za „cauldron“ a „updates“, „backports“, atd. za „cauldron-updates“, „cauldron-backports“.

Pokud chcete přepsat vybrané zrcadla vámi preferovanými, můžete tak učinit úpravou konfiguračních souborů repozitářů v /etc/yum.repos.d. Odkomentujte řádek „baseurl =“ a změňte adresu URL tak, aby směrovala na vámi preferované zrcadlo. Tím se automaticky přepíší vlastnosti „metalink“ a „mirrorlist“. Pokud chcete, můžete zakomentovat položky „metalink =“ a „mirrorlist =“, tím se ale eliminuje mechanismus, který při selhání „primárního“ zrcadla vybere jiné.

Některé příkazy, jak začít

jako root:

 • dnf install firefox nainstaluje firefox
 • dnf reinstall firefox reinstaluje firefox
 • dnf remove firefox odinstaluje firefox
 • dnf makecache aktualizuje metadata z repozitářů
 • dnf check-update –refresh aktualizuje metadata a kontroluje nové aktualizace
 • dnf upgrade –refresh aktualizuje metadata a provede všechny dostupné aktualizace
 • dnf upgrade –best vynutí pokus o výběr nejlepších dostupných verzí, které mohou pomoci při určování chyb závislostí
 • dnf distro-sync –refresh aktualizuje metadata a synchronizuje sadu balíčků nainstalovanou v počítači s verzemi v úložištích
 • dnf distro-sync –allowerasing –best pomůže upgradovat balíček se změněnou major verzí, jako např. lib64clang3.8 na lib64clang3.9
 • dnf history list zobrazí histori příkazů install/remove/upgrade
 • dnf history info 12 ukazuje, co se stalo během události 12 ze seznamu historie
 • dnf downgrade firefox poníží verzi firefox firefox
 • dnf shell vyvolá interaktivní prostředí pro provádění více akcí jako jednu transakci

jako běžný uživatel, nebo root

 • dnf se fax vrátí seznam balíčků obsahující ve jméně, nebo popisu „fax“

Pokud nemáte anglický systém a potřebujete výstup v angličtině, vložte před příkaz LANGUAGE=C.

Nastavení kontejneru pro nepůvodní architekturu

Počínaje DNF 2.6.2 je možné stavět chrooty nebo kontejnery pro cizí architektury.

Postup pro vytvoření chrootu ARMv7 v systému x86_64 je následující:

 1. Nainstalujte qemu-user-static na hostitelský systém
 2. restartujte systemd-binfmt.service pro použití nových binárních formátů
 3. vytvořte adresář pro váš chroot do cizí architektury. Například ===== /var/lib/machines/mga6armv7hl =====
 4. jako root spusťte DNF aby vytvořil installroot:
dnf --installroot=/var/lib/machines/mga6armv7hl --releasever=6 --forcearch=armv7hl --repofrompath=mga6rel,http://mirrors.kernel.org/mageia/distrib/6/armv7hl/media/core/release/ --repofrompath=mga6up,http://mirrors.kernel.org/mageia/distrib/6/armv7hl/media/core/updates/ --disablerepo=* --enablerepo=mga6rel --enablerepo=mga6up --setopt=install_weak_deps=False install basesystem-minimal dnf

Nakonec otestujte chroot, zda běží. Zde je doporučený příkaz (spustit jako root): chroot /var/lib/machines/mga6armv7hl /usr/bin/uname -r -m

Dokumentace v angličtině

8/pouzivani_dnf.txt · Poslední úprava: 2021/01/11 18:17 autor: joelp