Mageia CZ&SK wiki

Wiki pro Oficiální české a slovenské stránky komunitní linuxové distribuce Mageia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


system:prikazovy_radek:rpm

urpm*

— je obecné označení nástrojů, které jsou v Mageii používány pro práci s rpm balíčky. Název je odvozen od „User RPMs“, tedy něco jako uživatelsky použitelné rpm.
Hlavním důvodem vzniku a tedy i hlavním důvodem používání je komplexní správa balíčků, instalací a odinstalací, aktualizací a všech dalších operací s rpm balíčky. Jde o spolehlivé a vyspělé nástroje, které umožní provést prakticky jakoukoli potřebnou operaci.

NEPOUŽÍVEJTE AKTIVNÍ PŘÍKAZY RPM, POKUD TO NENÍ NAPROSTO NEZBYTNÉ!!! Je zde urpmi, které to udělá lépe.

Všechny příkazy se spouští JEN pod rootem.

Základní přehled

K dispozici jsou následující možnosti:

urpmi

- je hlavní příkaz správce balíčků, který použijete, když chcete nainstalovat balíček s příponou .rpm. Řeší automaticky všechny další závislosti na balíčcích. Základní příkaz je:

Konzole

urpmi nazev_balicku
 • podrobný návod s příklady příkazu - urpmi - instalace RPM. Základní příkaz je:
 • výpis voleb příkazu urpmi napište:
  urpmi --help
 • další příklady příkazů nížeurpmi.addmedia

- přidá zdroj (repozitář, repository) balíčků

Konzole

urpmi.addmedia --distrib ftp://'ZRCADLO_STRANKY'/mirror/mageia/distrib/'VERZE'/'ARCH'


kde

'ZRCADLO_STRANKY' - je aktuální URL adresa FTP serveru
'VERZE' - verze Mageii
'ARCH' - vyberte i586 nebo x86_64 podle toho, zda máte 32bit či 64bitový procesor

 • automatické přidání všech důležitých základních zdrojů Mageii použitím volby --mirrorlist

Konzole

urpmi.addmedia --distrib --mirrorlist '$MIRRORLIST'
 • přidání zdrojů jako aktualizační volbou --update

Konzole

urpmi.addmedia --update nazev_zdroje ftp(http)://'cesta'/'k'/Mageia/'VERZE'/'ARCH'urpmi.update

- aktualizuje seznam balíčků pro vybrané zdroj(e). Základní příkaz je:

Konzole

urpmi.update nazev_zdroje
 • aktualizace všech zdrojů:

Konzole

urpmi --auto-update
 • aktualizace systému se všemi aktualizacemi/opravami chyb

Konzole

urpmi.update -a && urpmi --auto-select

urpmi.update -a aktualizuje seznam zdrojů, && pokud uspěje, provede urpmi --auto-select aktualizaci všech nainstalovaných balíčků. Urpmi vypíše seznam balíčků k aktualizaci a budete dotázáni, zda souhlasíte s aktualizací. Klávesou AEnter potvrdíte nebo NEnter odmítnete.

 • pokud preferujete grafickou nástavbu 'GUI' (okenní), aktualizovat systém můžete i v Ovládací centrum MageiaOvládacího centra MageiaSpráva softwaruAktualizovat váš systém
 • výpis voleb příkazu urpmi.update napište:
  urpmi.update --help
 • další příklady příkazů nížeurpmi.removemedia

- smaže (odebere) ze systému zdroje balíčků. Základní příkaz je:

Konzole

urpmi.removemedia nazev_zdroje
 • odebrání všech zdrojů ze seznamu

Konzole

urpmi.removemedia -aurpmf

- vyhledá balíčky odpovídající nějaké podmínce. Hledáte-li nějaký balíček, který obsahuje chybějící soubor, provedete příkazem:

Konzole

urpmf chybejici_soubor
 • například při kompilaci vám chybí soubor jpeglib.h. Příkazem:

Konzole

urpmf jpeglib.h

výsledkem je:

libjpeg62-devel:/usr/include/jpeglib.h
libjpeg-devel:/usr/include/jpeglib.h

to znamená, že soubor jpeglib.h je v balíčku libjpeg62-devel a nebo v libjpeg-devel, takže nainstalujeme jeden z nich pomocí urpmi.

 • chcete-li najít nějaký program, ale nevíte jeho název pod Linuxem, ale znáte indicie, najdete ho například příkazem:

Konzole

urpmf --summary emulator

výsledkem je:

x3270:An X Window System based IBM 3278/3279 terminal emulator
konsole:A terminal emulator similar to xterm for KDE
kterm:A Kanji (Japanese character set) terminal emulator for X
lxterminal:Lightweight VTE-based terminal emulator
vte:A terminal emulator widget
terminal:X terminal emulator for Xfce desktop environment
mrxvt:A multi-tabbed X terminal emulator based on rxvt
rxvt-unicode:A color VT102 terminal emulator for the X Window System
Eterm:Terminal emulator
xterm:The standard terminal emulator for the X Window System
rakarrack:Guitar FX processor emulator
mlterm:Multi Lingual TERMinal emulator for X
libsidplay1:A Commodore 64 music player and SID chip emulator library
dosbox:A DOS emulator
libvte9:A terminal emulator widget
libsidplay2:A Commodore 64 music player and SID chip emulator library
konsole:A terminal emulator similar to xterm for KDE
Eterm:Terminal emulator
konsole:A terminal emulator similar to xterm for KDE
dynamips:Cisco router emulator
epsxe:Sony PlayStation emulator

a nebo:

Konzole

urpmf --summary emulator -a terminal


výsledkem je:

x3270:An X Window System based IBM 3278/3279 terminal emulator
konsole:A terminal emulator similar to xterm for KDE
kterm:A Kanji (Japanese character set) terminal emulator for X
lxterminal:Lightweight VTE-based terminal emulator
vte:A terminal emulator widget
terminal:X terminal emulator for Xfce desktop environment
mrxvt:A multi-tabbed X terminal emulator based on rxvt
rxvt-unicode:A color VT102 terminal emulator for the X Window System
xterm:The standard terminal emulator for the X Window System
libvte9:A terminal emulator widget
konsole:A terminal emulator similar to xterm for KDE
konsole:A terminal emulator similar to xterm for KDE

název před dvojtečkou ve výpisu je název hledaného programu. Rozlišuje malá a velká písmena! Jiného výsledku docílíte např.: místo emulator napíšete Emulator !!!urpme

- odinstaluje nainstalované rpm balíčky včetně nepotřebných závislostí.

Konzole

urpme nazev_balickuurpmq

- informace o dostupných balíčcích (zdrojích). Např. vyhledání názvu balíčku

 • výpis všech dostupných zdrojů

Konzole

urpmq --list-media
 • někdy se stane, že při instalaci softwaru pomocí urpmi nenainstaluje nejnovější verzi programu. Je to díky tomu, že se změnil název programu, např.:

Konzole

urpmi mplayer

nainstaluje MPlayer, ale pokud existuje např. MPlayer1.0, nenainstaluje se! Takto zjistíte nejnovější název balíčku:

Konzole

[root@localhost uzivatel]# urpmq --fuzzy mplayer
gnome-mplayer
kmplayer
kmplayer-npplayer
mplayer
mplayer-doc
mplayer-gui
mplayer1.0    --- zde je nejnovější balíček
mplayerthumbs
smplayer
smplayer-themes
vdr-plugin-mplayerInstalace užitím grafické nástavby

gurpmi

Konzole

gurpmi nazev_balíčku

nainstaluje balíček s doprovodem grafických oken

rpmdrake

Konzole

rpmdrake

stejný postup instalace jako Správce softwaru

Příklady použití příkazů

Příklad použití příkazu:Provede:
urpmi --auto-updatestejně jako urpmi.update -a a urpmi --auto-select
urpmi --auto-selectautomaticky vybere rozšiřitelné balíčky
urpmq -i xxx.rpm informace o balíčku xxx.rpm v aktuálním adresáři
urpmq -il xxx.rpminformace o balíčku xxx.rpm v aktuálním adresáři a vypíše soubory v balíčku
urpmq -r --list --media $NAZEV_ZDROJEvypíše všechny balíčky s verzí a vydáním ze zdroje $NAZEV_ZDROJE
urpmq -f -y --sources $BALICEKvypíše všechny aktivní URL zdroje, kde se vyskytuje $BALICEK
urpmq --changelog xxx.rpmvypíše záznam změn balíčku xxx.rpm
urpmq --whatrequires xxx.rpmreverzní vyhledávání požadavků balíčku xxx.rpm
urpmf /cesta/k/souborukterý balíček instaloval soubor v adresáři /cesta/k
urpmf -f -m $BALICEKve kterém aktivním zdroji se vyskytuje $BALICEK, vypíše i s verzí a vydáním
urpmi --fuzzy --test xxxvypíše všechny rpm, které odpovídají řetězci xxx
rpm -qf /cesta/k/souborupodobný urpmf, ale vyhledává na nainstalovaném systému
urpmi.update updateaktualizuje balíčky z aktualizačního zdroje update
urpmi.addmedia --distrib --mirrorlistautomatické přidání všech důležitých základních zdrojů Mageii použitím volby --mirrorlist
urpme xxxodinstaluje balíček xxx a všechny závislosti na tomto balíčku
urpmi --keep xxx.rpmnainstaluje balíček xxx.rpm z aktuálního adresáře pokud tím neodstraní jiné soubory
urpmi --update --auto-selectnainstaluje všechny dostupné aktualizace z povolených zdrojů
urpmi --keep --auto --auto-selectaktualizuje všechny dostupné balíčky z povolených zdrojů, ale nic neodstraní; jen oznámí co nefungovalo
urpmi --test --keep --auto --auto-selectaktualizuje všechny dostupné balíčky z povolených zdrojů, ale nenainstaluje nebo nic neodstraní; jen oznámí, zda bude fungovat

Další informace

rpm

Aktivní příkazy rpm by se neměly při běžné práci v Mageii používat!! Neřeší závislosti (jeden balíček, program, vyžaduje ke své funkci knihovnu, která je v jiném balíčku atp.). Použití rpm příkazů pro nejrůznější typy dotazů jsou bez rizika, instalace, deinstalace a jiné aktivní příkazy mohou způsobit problémy.

 • Zcela neúplný přehled obvykle používaných příkazů rpm. Využitelné jsou zejména dotazy na balíčky, pokud zkoumáte balíčky které nejsou určené pro Mageiu. Pokud hledáte podrobnosti o příkazu rpm, využijte konzolový příkaz:

Konzole

man rpm


Příklad použití příkazu rpm: Provede:
rpm -ivh balicek.rpm nainstaluje rpm balík
rpm -ivh --nodeeps balicek.rpm nainstaluje rpm balík bez závislostí
rpm -U balicek.rpm aktualizace rpm balíku bez úpravy konfiguračních souborů
rpm -F balicek.rpm zaktualizuje rpm balík pouze pokud je již nainstalován
rpm -e balicek.rpm odinstaluje rpm balík
rpm -qa zobrazí všechny nainstalované rpm balíky
rpm -qa | grep httpd zobrazí všechny rpm balíky obsahující v názvu httpd
rpm -qi nazev_balicku zobrazí informace o nainstalovaném balíku
rpm -qg „System Environment/Daemons“ zobrazí rpm balíčky ze skupiny „System Environment/Daemons
rpm -ql nazev_balicku zobrazí seznam souborů nainstalovaného rpm balíku
rpm -qc nazev_balicku zobrazí seznam konfiguračních souborů nainstalovaného rpm balíku
rpm -q nazev_balicku --whatrequires zobrazí seznam závislostí rpm balíku
rpm -q nazev_balicku --whatprovides zobrazí způsobilost rpm balíku
rpm -q nazev_balicku --scripts zobrazí skript který se provádí v průběhu instalování / odinstalování
rpm -q nazev_balicku --changelog zobrazí historii revizí rpm balíku
rpm -qf /etc/httpd/conf/httpd.conf zobrazí který balík patří k zadanému souboru
rpm -qp balicek.rpm -l zobrazí seznam souborů rpm balíku, který není v systému nainstalován
rpm --import /media/cdrom/RPM-GPG-KEY vloží veřejný klíč (public-key)
rpm --checksig balicek.rpm ověří integritu rpm balíku
rpm -qa gpg-pubkey ověří integritu všech nainstalovaných rpm balíků
rpm -V nazev_balicku zkontroluje velikost souboru, práva, typ, vlastníka, skupinu, MD5 součet a čas poslední modifikace
rpm -Va zkontroluje všechny nainstalované rpm balíky - používat opatrně
rpm -Vp balicek.rpm ověří nenainstalovaný rpm balík
rpm2cpio balicek.rpm | cpio --extract --make-directories *bin* rozbalí spouštěcí soubor bin z rpm balíku
rpm -ivh /usr/src/redhat/RPMS/`arch`/balicek.rpm nainstaluje rpm balík vytvořený ze zdrojáku
rpmbuild --rebuild package_name.src.rpm vytvoří rpm balík ze zdrojového rpm (src.rpm)
rpm -q -a --qf '%10{SIZE}t%{NAME}n' | sort -k1,1n zobrazí velikost instalovaných rpm balíčků setříděnou podle velikosti (fedora, redhat, …)

Další informace

system/prikazovy_radek/rpm.txt · Poslední úprava: 2014/10/25 13:14 autor: 127.0.0.1