Mageia CZ&SK wiki

Wiki pro Oficiální české a slovenské stránky komunitní linuxové distribuce Mageia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


system:prikazovy_radek:soubory_a_adresare

Soubory a adresáře

Práce se soubory a adresáři (vytváření, mazání, kopírování ap) v příkazovém řádku.

Chceteli zoprazit více podrobností o příkazu obecně, přidejte k příkazu: [MEZERA]-h nebo --help. Podrobněji: man příkaz

cd

cd /home - vstoupí do adresáře /home
cd .. - přejít o úroveň zpět
cd ../.. - přejít o dvě úrovně zpět
cd - přejít do domovského adresáře
cd ~user1 - přejít do domovského adresáře
cd - - (cd pomlčka) přejít do předchozího adresáře

pwd

pwd - zobrazí cestu k aktuálnímu adresáři

ls

ls - zobrazí obsah adresáře
ls -F - zobrazí soubory adresáře
ls -l - (malé el) zobrazí detaily souborů a adresářů
ls -a - zobrazí i skryté soubory
ls *[0-9]* - zobrazí soubory a adresáře obsahující v názvu číslo
ls -lSr | more - zobrazí velikost souborů a adresářů seřazenou podle velikosti a výstup přesměruje na prohlížecí program more (místo more lze využít i less, umí listovat i zpět)

tree

tree - zobrazí soubory a adresáře ve stromové struktuře od / (adresář root, kořenový adresář)

mkdir

mkdir dir1 - vytvoří adresář s názvem dir1
mkdir dir1 dir2 - vytvoří dva adresáře najednou
mkdir -p /tmp/dir1/dir2 - vytvoření adresářového stromu

rm

rm -f file1 - smazání souboru s názvem file1
rmdir dir1 - smazání adresáře s názvem dir1
rm -rf dir1 - smazání adresáře dir1 a všeho co obsahuje
rm -rf dir1 dir2 - smazání dvou adresářů i s jejich obsahem najednou

mv

mv dir1 new_dir - přejmenování nebo přesun souboru nebo adresáře

cp

cp file1 file2 - kopírování souboru (obdobně kopírování adresáře)
cp dir/* . - kopírování všech souborů z uvedeného adresáře do současného pracovního adresáře (pracovní adresář se značí tečkou) .
cp -a /tmp/dir1 . - zkopíruje adresář /tmp/dir1 včetně obsahu (souborů a podadresářů se soubory) do současného pracovního adresáře (opět tečka) .
cp -a dir1 dir2 - kopírování adresáře dir1 do dir2

ln

ln -s file1 lnk1 - vytvoří symbolický odkaz na soubor nebo adresář
ln file1 lnk1 - vytvoří pevný odkaz na soubor nebo adresář

touch

touch -t 0712250000 file1 - nastaví čas posledního přístupu a poslední změny obsahu každého zadaného SOUBORU na aktuální čas - (YYMMDDhhmm)
touch abc - vytvoří prázdný soubor abc

file

je utilita ke zjištění typu souboru, rozlišuje jich více než 5 tisíc druhů. Jako příklad mohu uvést soubory typu archive, text, directory (ano, adresář je v linuxu taky jen soubor), executable (spustitelný, tedy program nebo script), empty (prázdný) atd. Příklad použití:

file /adresář/adresář/soubor - zobrazí mime typ souboru

1. test souborového systému

zkoumá návratovou hodnotu systémového volání stat, které zjistí, zda jde o soubor prázdný nebo speciální.

2. test magického čísla

tzv. magické číslo je jedno až čtyřbajtové číslo nebo textový řetězec, který jednoznačně identifikuje typ souboru. Právě zde se rozlišeno to, co Windows rozlišuje příponami.

3. jazykový test

V případě textových souborů (.txt, .html, …) určí kódování a jazyk
Pokud typ souboru určí z 1. testu, další neprovádí (ale může - viz parametr -k)

Dostupné parametry:

-m, --magic-file LIST - použije seznam souborů oddělených čárkou
-z, --uncompress - nahlédne také do komprimovaných souborů a vypíše soubory v nich obsažené
-b, --brief -nevypisuje jméno souboru do výstupu
-c, --checking-printout - vytisknout analyzovanou podobu magického souboru, které se použije ve spojení s -m k ladění nového magického souboru před instalací
-e, --exclude - vyloučit test ze seznamu testů, které mají být provedeny pro soubor. Platné testy jsou: ascii, apptype, elf, compress, soft, tar
-f, --files-from SOUBOR - čte soubory uvedené v seznamu v SOUBORU. Seznam může v jednom řádku uveden jen jeden soubor
-F, --separator string - použít řetězec jako oddělovač namísto :
-i, --mime - vypíše MIME typ souboru
-k, --keep-going - neskončí po prvním testu
-L, --dereference - prohlíží soubory, na které ukazují symlinky, nikoli symlinky jako takové
-n, --no-buffer - nepoužívat pro výstup buffer
-N, --no-pad - nedoplňovat výstup
-p, --preserve-date - zachová (nezmění) čas poslendího přístupu k souboru
-r, --raw - nezmění netisknutelné znaky na \ooo
-s, --special-files - zachází se speciálnímil (block/znaková zařízení) soubory jako s normálními
--help - zobrazí nápovědu a skončí
--version - vypíše verzi programu a skončí
-C, --compile - sestaví souboru odkazovaný parametrem -m

iconv

iconv -l - zobrazí známé kódové stránky systému
iconv -f původní_kódování -t výstupní_kódování vstupní_soubor > výstupní_soubor - zkonvertuje znakovou sadu vstupního souboru a uloží výsledek výstupního souboru
system/prikazovy_radek/soubory_a_adresare.txt · Poslední úprava: 2014/10/25 13:14 autor: 127.0.0.1