Mageia CZ&SK wiki

Wiki pro Oficiální české a slovenské stránky komunitní linuxové distribuce Mageia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


system:prikazovy_radek:systemove_informace

Systémové informace

Sekce obsahuje příkazy/programy, kterými lze zjistit informace o systému, v němž jsou spuštěny.

adresář /proc

je zvláštní systémový adresář, v němž se v podstatě zobrazuje stav paměti pro procesy jádra i porgramů. Je do něj připojen specielní souborový systém a slouží k zobrazování i nastavování některých parametrů systému.

Konzole

cat /proc/cpuinfo     ### zobrazí informace o procesoru (CPU)
cat /proc/interrupts    ### zobrazí přerušení (IRQ)
cat /proc/meminfo     ### zobrazí využití paměti
cat /proc/swaps      ### zobrazí informace o swapu
cat /proc/version     ### zobrazí verzi jádra
cat /proc/net/dev     ### zobrazí statistiky síťových rozhraní
cat /proc/mounts      ### zobrazí připojené filesystémy

arch

Jednoduchý příkaz, nemá žádné parametry, zobrazí architekturu počítače jako i386, i586, x86_64, alpha, sparc, arm, m68k, mips, ppc.

cal

Konzole

cal 2012          ### zobrazí kalendář roku 2012

clock

Konzole

clock -w          ### uloží datum a čas do BIOSU počítače

date

Konzole

date 091817482012.00    ### nastaví datum and čas - MěsícDenHodinaMinutaRok.Sekunda

dmidecode

V počítači existuje tabulka DMI (jíné označení je SMBIOS). dmidecode -q ve formátu „human-readable“, tedy čitelném lidmi. Tabulku spravuje BIOS počítače a tímto příkazem se lze do tabulky dotazovat.

Příkaz je dostupný pouze pro správce (roota). Zobrazí dlouhý seznam informací o hardware, rozčleněný prodle identifikátorů.

Příklad jednoho záznamu:

Konzole

[uživatel@localhost ~]$ dmidecode -q
Handle 0x0002, DMI type 2, 8 bytes. Base Board Information
Manufacturer: Intel
Product Name: C440GX+
Version: 727281-001
Serial Number: INCY92700942

Parametry

Pro získání konkrétních informací jsou dostupné následující parametry:

-d, --dev-mem FILE - čte paměť ze souboru zařízení FILE, standardně /dev/mem/
-q, --quiet - potlačí výpis neznámých, neaktivních a OEM položek, skryje meta-data a odkazy
-s, --string SLOVO - zobrazí pouze položky obsahující řatězec SLOVO. Toto SLOVO musí být obsaženo v některém z následujících seznamů:
bios-vendor, bios-version, bios-release-date, system-manufacturer, system-product-name, system-version, system-serial-number, system-uuid, baseboard-manufacturer, baseboard-product-name, baseboard-version, baseboard-serial-number, baseboard-asset-tag, chassis-manufacturer, chassis-type, chassis-version, chassis-serial-number, chassis-asset-tag, processor-family, processor-manufacturer, processor-version, processor-frequency.

Některá klíčová slova mohou vrátit více než jeden výsledek (např. processor-version ap.). Pokud nezadáte správné klíčové slovo, vypíše se jejich seznam, podle něhož musíte zadat jiné.
-t, --type TYP - zobrazí položky podle typu TYP. Opět je k dispozici omezený počet klíčových slov TYP, musí být obsažen v některém z následujích seznamů:
bios, system, baseboard, chassis, processor, memory, cache, connector, slot.

Pokud nezadáte správné klíčové slovo, vypíše se jejich seznam, podle něhož musíte zadat jiné.
-u, --dump - pokud není dekódována některá položka, dump zpřístupní jejich hexadecimální tvar. Jde o skrytý textový výstup, nebudou zobrazena žádná binární data. Výstup bude obsahovat jak hexadecimální, tak ASCII podobu. Tato volba je prospěšná zejména při hledání a odstraňování chyb. Parametr nelze použít současně s --quiet ani --string.
-h, --help - vypíše nápovědu k příkazu
-V, --version - zobrazí verzi programu

DMI TYPY

SMBIOS definuje následující DMI typy:

Typ:Popis:
0BIOS
1System
2Base Board
3Chassis
4Procesor
5Memory Controller
6Memory Module
7Cache
8Port Connector
9System Slots
10On Board Devices
11OEM Strings
12System Configuration Options
13BIOS Language
14Group Associations
15System Event Log
16Physical Memory Array
17Memory Device
1832-bit Memory Error
19Memory Array Mapped Address
20Memory Device Mapped Address
21Built-in Pointing Device
22Portable Battery
23System Reset
24Hardware Security
25System Power Controls
26Voltage Probe
27Cooling Device
28Temperature Probe
29Electrical Current Probe
30Out-of-band Remote Access
31Boot Integrity Services
32System Boot
3364-bit Memory Error
34Management Device
35Management Device Component
36Management Device Threshold Data
37Memory Channel
38IPMI Device
39Power Supply
126 - je používaný pro zakázané záznamy
127 - je ukazatel konce tabulky
128 a 255 - jsou vyhrazeny pro OEM-zvláštní data

Více typů naleznete i ve wikipedii System_Management_BIOS (en)

dmidecode zobrazuje tyto záznamy standardně, ale může je dešifrovat jen kdy prodávající pro ně zajistil dokumentaci nebo kód.

Klíčová slova pro parametr --type jsou ekvivalentí seznamu následujících čísel TYPů:

bios0, 13
system1, 12, 15, 23, 32
baseboard2, 10
chassis3
processor4
memory5, 6, 16, 17
cache7
connector8
slot9

Klíčová slova nejsou citlivá na velikost písmen. Následující příkazy jsou totožné:

Konzole

dmidecode --type 0 --type 13
dmidecode --type 0,13
dmidecode --type bios
dmidecode --type BIOS

hdparm

je nástroj pro vypsání nebo nastaveni (pozor může být nebezpečné!!!) charakteristik pevného disku. Bez parametrů vypíše jen syntaxi a dostupné přepínače. Zapisuje se takto:

Konzole

hdparm parametry zařízení

Příklady:

Konzole

hdparm -i /dev/hda      ### zobrazí charakteristiky hard-disku
hdparm -tT /dev/sda**     ### provede test rychlosti čtení hard-disku

Přehled parametrů

-a - zjistí/nastaví počet sektorů čtených souborovým systémem DOPŘEDU. Je používáno pro zlepšení výkonu při sekvenčním čtení velkých souborů, přednačtením bloků, které budou pravděpodobně potřeba při dalším zpracování běžící úlohy. Mnoho IDE disků je vybaveno samostatnou funkcí dopředného čtení, který rozšíří funkci dopředného čtení filesystému (softwarovou).
-A - zjistí nastavení/nastaví pro IDE disky vlastnost dopředného čtení (obvykle je zapnuto standardně).
Použití: -A0 („a-nula“; vyřadit) nebo -A1 (umožnit)
-b - zjistit/nastavit stav sběrnice (0 = vyp, 1 = zap, 2 = tristate)
-B - nastavuje vlastnosti Advanced Power Managementu (APM, šetřící režim), jestliže to disk podporuje. Spodní hodnota znamená výrazné uplatnění správy spotřeby, vysoká hodnota vyvolá lepší výkon. Hodnota 255 APM vyřadí
-c - dotaz/povolení pro 32 bitovou I/O podporu (E)IDE disků. Číslo uvedené v parametru může být využito pro povolení/zakázání 32 bitové I/O podpory

Hodnoty podporované v současnosti:

0 - zakáže 32 bitovou I/O podporu
1 - povolí 32 bitový přenos dat
3 - povolí 32 bitový přenos dat se zvláštní synchronizační sekvencí vyžadovanou mnoha chipsety.
Hodnota 3 pracuje s téměř všemi 32 bitovými IDE chipsety, ale vyžaduje trochu více režie. Vemte na vědomí, že „32-bit“ provádí pouze přesuny dat přes PCI nebo VLB sběrnice k rozhraní karta; všechny (E)IDE disky mají dosud jen 16-bitové připojení plochým kabelem z rozhraní karty.
-C - zkontroluje současný stav IDE módu napájení, který bude vždy být jedním z následujících: unknown (neznámý; u disků nepodporujících tento příkaz), active/idle (aktivní/nečinný; normální stav pracujícího disku), standby (pohotovostní stav; režim nízké spotřeby, snížené otáčky), nebo sleeping (uspaný; režim nejnižší spotřeby, disk je zastaven)
-S, -y, -Y a -Z - mohou být použity pro nastavení IDE režimů spotřeby
-d - přepínač pro zákaz/povolení DMA režimu pro uvedený disk. Tato možnost v současnosti funguje s většinou disků s PCI rozhraním, mají-li podporu DMA a který mají kernelem rozpoznaný IDE ovladač

Může být vhodné použít parametr -X v kombinaci s -d1 což zajistí, že disk je automaticky nastaven na správný DMA mód, ačkoli většina BIOSů by to měla zajistit za vás během bootu.

Používání DMA téměř vždy dává lepší výkon, s vysokou I/O výkonností a nízkou zátěží CPU. Přesto však existuje přinejmenším několik konfigurací chipsetů a disků, u kterých povolení DMA nevyvolá znatelný rozdíl, nebo se mohou dokonce zpomalit (on really messed up hardware!). Užitek z nastavení se může různit.

--direct - přikáže jádru použít příznak O_DIRECT při provádění testu časování. S tímto příznakem se obejde stránková vyrovnávací pamět (page cache) a zajistí se čtení přímo z diskového hdparm's bufferu, a použije se tzv. raw (surový) I/O. V mnoha případech to může zajstit lepší výsledky (rychlejší čtení), než podává obvyklá metoda využívající stránkovou paměť (page cache), giving a better indication of raw device and driver performance
--drq-hsm-error - VELMI NEBEZPEČNĚ ANI NEUVAŽUJTE O JEHO POUŽITÍ! Tento parametr způsobí, že hdparm vydá jádru příkaz IDENTIFY, ale nesprávně označený jako „nedatový“ příkaz. To způsobí, že v disku bude jeho DataReQust(DRQ) linka nastavená vysoko (stuck high). Vyoválá to chybu jaderného ovladače a může způsobit pád systému s neprůchodností a masivní ztrátou dat. Tato volba je určeno pro testování a zajišťování jádra proti podobnému skutečnému selhávání disku. VELMI NEBEZPEČNĚ, NEPOUŽÍVEJTE!!
-D - povolí/zakáže diskový defect management
-E - nastaví rychlost mechaniky cd-rom
-f - vypláchne buffer cache pro zařízení a skončí
-F - vypláchnte zapisovací cache disku
-g - zobrazí geometrii disku
-h - zobrazí stručné informace o použití programu (help)
-H - přečte teplotu z disku (pouze Hitachi)
-i - zobrazí identifikační údaje disku
-I - detailní aktuální informace z disku
-k - získá/nastaví hodnotu příznaku keep_settings_over_reset (0/1)
-K - nastaví v disku hodnotu příznaku keep_features_over_reset (0/1)
-L - nastaví zámek disku (0/1) (pouze pro vyjímatelné harddisky)
-M - získá/nastaví správu zvuků (0-254, 128: quiet, 254: fast)
-m - získá/nastaví multiple sector count
-n - zjistí/nastaví příznak ignore-write-errors (0/1)
-p - nastaví režim PIO v chipsetu rozhraní IDE (0, 1, 2, 3, 4, …)
-P - nastaví drive prefetch count
-q - změní následující nastavení potichu
-Q - získá/nastaví DMA tagged-queuing depth (je-li podporováno)
-r - získá/nastaví příznak readonly - pouze pro čtení (NEBEZPEČNÁ VOLBA)
-R - registrace některých IDE rozhraní (NEBEZPEČNÉ)
-s - nastaví v příznaku standby hodnotu power-up(0/1) (NEBEZPEČNÉ)
-S - nastaví čas pro zapnutí standby režimu
-t - perform device read timings
-T - provede načasování čtení vyrovnávací paměti
-u - získá/nastaví příznak unmaskirq (0/1)
-U - zruší registraci nějakého IDE rozhraní (NEBEZPEČNÉ)
-v - defaultní nastavení; totéž jako -acdgkmur pro IDE disky
-V - zobrazí verzi programu a skončí
-w - provede reset zařízení (NEBEZPEČNÉ)
-W - získá/nastaví příznak disku write-caching (0/1)
-x - tristate zařízení pro hotswap - připojení za běhu (0/1) (NEBEZPEČNÉ)
-X - nastavi IDE xfer režim (NEBEZPEČNÉ)
-y - zapne disku standby režim - pohotovost
-Y - zapne disku režim sleep - spánek
-Z - zakáže Seagate auto-powersaving režim
-z - znovu načte partition table
--direct - použije O_DIRECT pro přeskočení stránky cache pro načasování
--Istdin - přečte identifikační data z stdin (standradní vstup) jako ASCII hexadecimálně
--Istdout - zapíše identifikační data do stdout (standardní výstup) jako ASCII hexadecimálně
--verbose - zobrazí zvláštní diagnostiky některých příkazů
--security-help - zobrazí nápovědu pro bezpečnostní příkazy pro ATA
--drq-hsm-error - shodí systém pomocí „stuck DRQ“ chyby (VELMI NEBEZPEČNÉ)

lspci

Konzole

lspci -tv         ### zobrazí PCI zařízení

lsusb

Konzole

lsusb -tv         ### zobrazí USB zařízení

uname

Vypíše některé informace o systému. Není-li zadán žádný přepínač, výpis je stejný jako s přepínačem -s

Existují dva příkazy téhož jména, viz.:

Konzole

 • man 1 uname     ### příkaz o vypsání základních informací o systému

a

 • man 2 uname     ### příkaz využívaný v programech, scriptech

podává informace o aktuálním jádře.

Pokud zavoláte uname normálně z příkazového řádku, voláte uname číslo 1, uname 2 se nebudeme v tomto přehledu zabývat.

uname tedy vypisuje informace o systému v rozsahu, který zadáte pomocí parametrů.

Popis parametrů a příklady

Příkaz:Odpověď:
uname (bez parametrů)Linux
uname -a (nebo --all) - všechny dostupné informace, tedy jméno jádra (Linux), síťové jméno stroje (localhost), verze jádra (3.3.8-desktop-2.mga2), typ stroje (i586), číslo verze jádra (SMP Mon Jul 30 21:42:09 UTC 2012 i686), procesor (AMD Athlon(TM) XP 2600+), operační systém (GNU/Linux), celé to tedy vypadá asi takto:

Konzole
[uživatel@localhost ~]$ uname -a
Linux localhost 3.3.8-desktop-2.mga2 #1 3.3.8-desktop-2.mga2 AMD Athlon(TM) XP 2600+ GNU/Linux

Jednotlivé položky lze vyvolat pomocí parametrů i jednotlivě:

-s - jméno jádra
-n - síťové jméno stroje
-r - verze jádra 1 (kernel-release)
-v - verze jádra 2 (kernel-version)
-m - typ stroje
-p - procesor
-i - hardwarová platforma (zpravidla unknown)
-o - operační systém
--help - vypíše nápovědu
--version - vypíše číslo verze programu

Jednotlivé parametry lze kombinovat:

uname -np - vypíše jméno stroje a typ procesoru

Při doinstalování balíčku man-pages-cs získáte česky psanou manuálovou stránku k tomuto příkazu. Kompletní popis vyvoláte příkazem info uname (anglicky).

who

Konzole

who -a           ### ukáže, kdo je přihlášen, čas posledního startu, mrtvé procesy, systémové přihlašovací procesy, aktivní procesy spuštěné pomocí init, současný runlevel, poslední změnu systémového času
system/prikazovy_radek/systemove_informace.txt · Poslední úprava: 2014/10/25 13:14 autor: 127.0.0.1