Mageia CZ&SK wiki

Wiki pro Oficiální české a slovenské stránky komunitní linuxové distribuce Mageia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


system:prikazovy_radek:vyhledavani_souboru

Vyhledávání souborů

find

find / -name file1 - vyhledá soubory nebo adresáře s názvem file1 od /
find / -user user1 - vyhledá soubory nebo adresáře patřící uživateli user1
find /home/user1 -name \*.bin - vyhledá soubory s příponou .bin v adresáři /home/user1
find /usr/bin -type f -atime +100 - vyhledá binární soubory, které nebyly použité v posledních 100 dnech
find /usr/bin -type f -mtime -10 - vyhledá soubory vytvořené nebo změněné za posledních 10 dní
find / -name \*.rpm -exec chmod 755 '{}' \; - vyhledá soubory s příponou .rpm a upraví jim práva
find / -xdev -name \*.rpm - vyhledá v systému soubory s příponou .rpm, ale ignoruje odpojitelné svazky (cdrom, usb-disky, …)
find . -maxdepth 1 -name \*.jpg -print -exec convert „{}“ -resize 80×60 „thumbs/{}“ \; - změní rozlišení všech .jpg souborů v aktuálním adresáři a uloží je do podadresáře thumbs (používá convert z programu Imagemagick)

locate

locate \*.ps - vyhledá soubory s příponou .ps v indexu souborů. Ten musíte nejprve vytvořit příkazem updatedb

whereis

whereis halt - zobrazí umístění binárního souboru zdrojáku nebo manuálové stránky programu halt

which

which halt - zobrazí plnou cestu ke spouštěcímu souboru programu halt
system/prikazovy_radek/vyhledavani_souboru.txt · Poslední úprava: 2014/10/25 13:14 autor: 127.0.0.1