Mageia CZ&SK wiki

Wiki pro Oficiální české a slovenské stránky komunitní linuxové distribuce Mageia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


system:prikazovy_radek:zpracovani_textu

ZPRACOVÁNÍ TEXTU

cat

cat file1 file2 … | command <> file1_in.txt_or_file1_out.txt - obecná syntaxe pro zpracování textu použitím roury (PIPE), STDIN a STDOUT
cat file1 | command( sed, grep, awk, grep, etc…) > result.txt - obecná syntaxe pro zpracování textového souboru a zapsání výsledku do nového souboru
cat file1 | command( sed, grep, awk, grep, etc…) » result.txt - obecná syntaxe pro zpracování textového souboru a zapsání výsledku na konec souboru
cat -n file1 - spočítá řádky souboru
cat example.txt | awk 'NR%2==1' - vypíše soubor example.txt, ovšem s odstraněnými sudými řádky

grep

grep Aug /var/log/messages - vyhledá slovo Aug v souboru /var/log/messages
grep ^Aug /var/log/messages - vyhledá slova začínající Aug v souboru /var/log/messages
grep [0-9] /var/log/messages - vybere ze souboru /var/log/messages všechny řádky obsahující čísla
grep Aug -R /var/log/* - vyhledá řetězec Aug v adresáři /var/log a vnořených

sed

sed 's/stringa1/stringa2/g' example.txt - nahradí string1 řetězcem string2 v example.txt
sed '/^$/d' example.txt - odstraní ze souboru example.txt všechny prázdné řádky
sed '/ *#/d; /^$/d' example.txt - odstraní z example.txt komentáře a prázdné řádky
sed -e '1d' result.txt - smaže ze souboru example.txt první řádek
sed -n '/stringa1/p' - zobrazí pouze řádky obsahující slovo string1
sed -e 's/ *$//' example.txt - odstraní prázdné znaky z konce každého řádku
sed -e 's/stringa1//g' example.txt - smaže z textu pouze slovo string1 a zbytek nechá na pokoji
sed -n '1,5p;5q' example.txt - zobrazí 1.-5. řádek
sed -n '5p;5q' example.txt - zobrazí 5. řádek
sed -e 's/00*/0/g' example.txt - nahradí více nul jedinou

echo

echo 'esempio' | tr '[:lower:]' '[:upper:]' - prohodí malá písmena za velká
echo a b c | awk '{print $1}' - zobrazí první sloupec řádku
echo a b c | awk '{print $1,$3}' - zobrazí první a třetí sloupec řádku

paste

paste file1 file2 - spojí obsahy dvou souborů zarovnané do sloupců
paste -d '+' file1 file2 - spojí obsahy dvou souborů zarovnané do sloupců s + jako oddělovačem uprostřed

sort

sort file1 file2 - seřadí obsah dvou souborů
sort file1 file2 | uniq - seřadí obsah dvou souborů a ignoruje duplikující řádky
sort file1 file2 | uniq -u - seřadí obsah dvou souborů a zobrazí pouze neduplicitní řádky
sort file1 file2 | uniq -d - seřadí obsah dvou souborů a zobrazí pouze duplicitní řádky

comm

comm -1 file1 file2 - porovná obsah dvou souborů smazáním pouze neduplicitních řádek z file1
comm -2 file1 file2 - porovná obsah dvou souborů smazáním pouze neduplicitních řádek z file2
comm -3 file1 file2 - porovná obsah dvou souborů smazáním pouze řádku objevujících se v obou souborech
system/prikazovy_radek/zpracovani_textu.txt · Poslední úprava: 2014/10/25 13:14 autor: 127.0.0.1