Mageia CZ&SK wiki

Wiki pro Oficiální české a slovenské stránky komunitní linuxové distribuce Mageia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


2:errata

Obsah

Mageia 2 Errata


Stránka se známými chybami pro Mageia 2. Prosím, podívejte se sem, než budete hlásit chyby.

Originál Errata (v angličtině) najdete na stránce wiki.mageia.org.

Média

 • Volba „Spustit z disku“ má za následek (en: Bug#950) opětovné rebootování do původní nabídky USB disku (při instalaci z USB disku).
 • Volby dostupné prostřednictvím kláves F3F6 (DVD, volba jádra, …) nefungují. Řešení (en: Bug#2038#c2)
 • Při stisknutí kláves F2F6 ke změně volby jádra se pohybuje také kurzor u voleb bootování a instalace. Jak se to stane poprvé, můžete to vyřešit (en: Bug#5263) stisknutím klávesy Esc a následným opakovaným pohybem kurzoru.

Problémy s instalací

Zavaděč

Zavaděč selže, pokud je oddíl /boot příliš malý (má méně než 20MB). Viz chyba en: Bug#4912

Instalace Grubu

Zavaděč bude nastaven v souladu s automatickou detekcí dostupných instalací na vašem pevném disku. Chcete-li zkontrolovat a/nebo změnit konfiguraci, můžete tak učinit tím, že zmáčkněte tlačítko „Nastavit“ v souhrnu. Všimněte si, že zavaděč nemůže být zapsán na pevný disk před opuštěním souhrnu.

(odkaz na en: Bug#484)

Instalace Mageii vedle distribuce využívající GRUB2

Instalace Mageii vedle distra používající GRUB2 (jako je Debian nebo Ubuntu) není podporováno. S výchozím nastavením GRUBu nebude možné nabootovat do distra používající GRUB2. Chcete-li ručně přidat systém používající GRUB2 do bootovací nabídky Mageii, tak postupujte podle pokynů zde.

Spuštění Mageii se nezdaří, pokud bude spuštěna přes GRUB2

Je tam chyba v os-prober, který se používá ve většině distribucích založených na GRUB2, která způsobuje, že GRUB2 generuje chybné údaje pro Mageiu v zaváděcí nabídce. Chyba je opravena v os-prober-1.53, který však byl uvolněný až 8. května 2012, a proto tato chyba stále ovlivňuje většinu systémů používajících GRUB2. Více informací o opravě tohoto problému je k dispozici na fóru distribuce Mageia. Bude to fungovat, pokud zadáte v GRUB2 do řádku: initrd /boot/initrd.img .

Fáze 1

Divné ASCII znaky lze pozorovat ve fázi 1 (před grafickou instalací nebo v nouzovém režimu), například: https://bugs.mageia.org/attachment.cgi?id=1728. Viz chyba en: Bug#4894

Oddíly šifrované LUKSem

během instalace nelze použít oddíly šifrované LUKSem nebo v případě instalačního 64bitového DVD média s Mageia 2 beta3 nelze odemknout a nastavit /home na zakódovaný domácí oddíl na logickém svazku (LVM). Viz en: Bug#5661 (nová) nebo en: Bug#3749 (stará). Řešení: například použití systému Rescue CD a zazálohovat oddíly šifrované LUKSem s pomocí příkazové řádky (není přesný návod) (pouze pro pokročilé uživatele).

Dual iso a výběr balíčků

Vzhledem k tomu, že duální iso obsahuje pouze minimum balíčků, neboť obsahuje pouze LXDE, tak je i přesto možné během instalace vidět (en: Bug#103) i další kategorie balíčků. Pokud chcete nainstalovat i tyto další balíčky za použití duálního média, tak potřebujete povolit on-line repozitáře.

Instalátor na live CD

Při instalaci z live CD, v případě že zavřete okno s „Pokročilým nastavením“, se instalátor ukončí (en: Bug#1812) bez varování.

Odstranění balíčků s podporou nepoužívaného hardware / nepoužívané lokalizace

Buďte opatrní, když jste instalátorem dotázáni, zda by mělo dojít k odstranění balíčků s podporou nepoužívaného hardware a odstranění balíčků s nepoužívanou lokalizací. Tím můžete totiž odstranit ovladače, které bude systém později potřebovat. Dávejte si velký pozor, neboť ve výchozím nastavení jsou obě volby povolené. To bylo oznámeno i zde na fóru (en), že v některých vybraných případech byly odstraněny také potřebné ovladače, pokud si nejste jisti nebo jste na pochybách, tak je nejlepší tyto dvě volby zakázat.

Problémy s upgradem

Podívejte se také na chyby v Bugzilla trackeru

KDE

Problémy platformy KDE

 • Nepomuk

Ve výchozím nastavení je nyní spuštěn. Můžete jej buď vypnout a nebo také odinstalovat pomocí:

Konzole

urpme nepomuk

Upozorňujeme, že některé aplikace nyní vyžadují Nepomuk, aby bylo možno spustit např. KMail 2.

Problémy pracovní plochy KDE

 • Efekty pracovní plochy

Jsou nyní ve výchozím nastavení zapnuta (po předcházejícím nastavení). Můžete je vypnout použitím kláves ALT+MAJ+F12 v relaci startu.

 • Mageia panel

Výchozí panel Mageii používá plasmoid icontasks (část kdeplasma-addons) tak jako taskmanager (Aktivita systému). Upgrade by se měl provést automaticky pro uživatele používající výchozí panel v Mageii 1. Dodatečný plasmoid by měl být přidán na panel, ale může se funkčně lišit. U klasického uživatele je ještě možné použít výchozího plasmoidu správce úloh buď:

— Odstraněním plasmoidu a zpětným přidáním výchozího plasmoidu Správce úloh
— Odstraněním celého panelu a jednoduše přidat klasický Mageia panel kliknutím pravým tlačítkem myši na pracovní plochu

 • Předcházející konfigurace

Zahájením KDE SC 4.7 poskytujeme přídavný balíček jménem vanilla, aby uživatel mohl jednoduše používat předchozí konfigurace pro pracovní plochu, ale i aplikace. Stačí jednoduše nainstalovat balíček vanilla-kde4-config přes rpmdrake (Správa softwaru) nebo přes příkaz urpmi takto:

Konzole

urpmi vanilla-kde4-config

Problémy aplikací KDE

 • Problémy související s KDEPim

KMail byl aktualizován z KMail 4.4.11.1 (v Mageia 1) na KMail 4.8.x. Hlavní změna se týká Kmailu, který je nyní založen na Akonadi. Měli byste být dotázání nástrojem, zda chcete aktualizovat instalaci a nebo spustit z nového nastavení.

- Bogofilter (filtrování spamu) nefunguje v KMailu 4.8.x. V současné době použití bogofilteru k filtrování pošty v KMailu zobrazí prázdné emaily. Toto je známý problém (podívejte se na en: Bug#5838 a KDEPIM devel mailing list. Jediné řešení v současné době je vypnout bogofilter.

 • Google kalendář & integrace kontaktů

K dispozici jsou 2 balíčky, které umožňují tyto integrace v aplikaci Kontakt: akonadi-google a akonadi-googledata. Akonadi-googledata byl k dispozici až do Mageia 1, ale zdá se, že je balíček neudržován, proto doporučujeme přejít na akonadi-google.

 • Kscreensaver

Efekty jsou nyní ve výchozím nastavení vypnuta (podívejte se na en: Bug#5020, ale také na en: KDE#283284 a en: KDE#182104). Chcete-li je povolit, musíte přidat do souboru ~/.kde4/share/config/kslideshow.kssrc:

EffectsEnabled=true
 • Kshisen

Odstranění dlaždic může být velmi pomalé, když je zapnut zvuk. Je to předcházející problém opraven v KDE 4.9 (podívejte se na en: KDE#289473), ale jak bylo řečeno v en: Bug#4785 backport této opravy není snadné. Aktuální řešení je vypnout zvuk. Zdá se, že některým uživatelům pomůže používat phonon-vlc namísto phonon-gstreamer.

pm-utils je v konfliktu s laptop-mode-tools

Balíček pm-utils je v konfliktu s balíčkem laptop-mode-tools. Podle předchozích vývojářů pm-utils nyní poskytuje funkce podobné těm, které poskytuje laptop-mode-tools a proto z tohoto důvodu jsou oba balíčky v konfliktu. Také si všimněte toho, že oba balíčky nainstalované najednou, mohou způsobit některé chyby, jako například tato chyba en: Bug#290. Z těchto důvodů je velmi pravděpodobné, že během upgradu bude balíček laptop-mode-tools odstraněn, jak je pm-utils vyžadován ve většině desktopových prostředích hlavních balíčků.

GNOME

Totem(u) a dalším GTK programům chybí všechny ikony

Je třeba nainstalovat balíček gnome-icon-theme-symbolic, aby se tento problém vyřešil.

Alacarte se nespustí

Bude poskytnuta aktualizace, jakmile bude dostupná bezchybná verze z GNOME

Softwarové problémy

Boot se nezdaří, pokud fstab obsahuje záznamy s webdav, sshfs atd.

Máte-li v /etc/fstab záznamy pro WebDAV uložiště nebo jiné neobvyklé síťové souborové systémy (např. sshfs přes fuse), tak po upgradu systému může dojít k selhání při kterém se budou zobrazovat podobné chybové zprávy:

Dependency failed. Aborted start of Relabel all filesystems, if necessary [ABORT]
Dependency failed. Aborted start of Mark the need to relabel after reboot [ABORT]
Dependency failed. Aborted start of Setup links in /boot for running kernel [ABORT]
Welcome to emergency mode. Use "systemctl default" or ^D to enter default mode.
Give root password for maintenance (or type Control-D to continue):

Aby jsme se vyhnuli tomuto problému, tak to jednoduše zajistíme tím, že všechny síťové souborové systémy označíme s volbou _netdev v fstabu.

Navíc, pokud souborový systém není zásadní pro přihlášení (např. nejedná se o Váš $HOME adresář), měli byste jej označit s volbou nofail. To zajistí, že přihlašovací obrazovka naběhne rychleji (tj. před sítí a před připojením určitých zařízení), jinak to bude odloženo až do doby než Vám naběhne síť a souborový systém se připojí.

Základní systém

 • Po upgradu (zpravidla po upgrade přes urpmi), bude dracut generovat velký, obecný initrd. To je nutné vzhledem k tomu, protože se hostitelský systém nespustí s initrd založeném na dracut(u), udev medadata mohou být nekompletní a dracut není následně schopen získat informace o zařízení, aby správně vygeneroval „hostonly“ (tj. přesně pro váš systém) initrd. Po počátečním startu můžete znovu vytvořit initrd přes dracut-f a získat tak více přizpůsobený, menší initrd.
 • Pokud jste postižený výše uvedeným problémem a používáte šifrované oddíly a nepoužíváte anglickou klávesnici, tak můžete mít problémy při zadávání vašeho přístupového hesla, dokud nevygenerujete initrd, jak je popsáno výše. Pokud jste postižení tímto, tak byste měli připojit následující ke kernelu v příkazové řádce: vconsole.keymap = de-latin1-nodeadkeys.uni (samozřejmě to nahraďte vlastní klávesovou mapou!). Potřebujete to pouze do okamžiku, kdy si vygenerujete initrd, jak je popsáno výše. Označení Vaší klávesové mapy můžete najít v souboru /etc/sysconfig/keyboard u proměnné KEYTABLE.

Problémy s Drakconf

Drakconf potřebuje pouze lib64gdk_pixbuf2.0_0-loaders-png15

GdkPixbuf-WARNING **: Bug! gdk-pixbuf loader 'png12' didn't set an error on failure. at /usr/lib/libDrakX/mygtk2.pm line 316.
Failed to load image '/usr/lib/libDrakX/icons/drakbug-16.png': reason not known, probably a corrupt image file at /usr/lib/libDrakX/mygtk2.pm line 316.

Pro vyřešení zadej:

Konzole

rpm -e $(rpm -E %{_lib})gdk_pixbuf2.0_0-loaders-png12 --nodeps
urpmi $(rpm -E %{_lib})gdk_pixbuf2.0_0-loaders-png15 

Firefox a doplněk Adblock

Pokud jste nainstalovali doplněk Adblock Plus z https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/adblock-plus a Firefox, ve kterém se objevuje „segfault“, zkontrolujte, jaký máte balíček lib(64)proxy nainstalován.

Pokud máte nainstalován balíček libproxy-mozjs, zkuste jej odinstalovat a naistalujte webkit Konzole

# urpmi $(rpm -E %{_lib})proxy-webkit
# urpme $(rpm -E %{_lib})proxy-mozjs 

KDE a lokalizační nastavení

Jazyk

Po instalaci není váš jazyk aktivován. Jako například při instalaci ve francoužštině pro „čísla“, „peníze“, „datum a čas“ a „jiné“ jsou aktivovány americké standardy. Například pro peníze budete mít „$“ místo „€“, pro čísla „.“ místo „,“ pro desítkovou soustavu atd.

Běžte do Nastavení KDE » Lokalizace » Země/region a jazyk a přidejte svůj jazyk do „Preferované jazyky“. Můžete tam také přidat „Americkou angličtinu“, to je užitečné, když budete vyplňovat webové formuláře na anglických webových stránkách nebo upravovat wiki v angličtině.

Kontrola pravopisu

Uvedený problém se týká pouze francouzského jazyka.

Abychom měli zapnutou kontrolu pravopisu pro všechny aplikace v KDE (kwrite, konqueror …), tak potřebujeme:

 • vybraný francouzský slovník „Francouzština (Francie)“ (výchozí instalace vybírá slovník „Francouzština“)
 • aktivní kontrolu pravopisu (není aktivní ve výchozím nastavení instalace)

Poté přejděte do Nastavení KDE » Lokalizace » Kontrola pravopisu a pak

 • zvolte „Francouzština (Francie)“ v části „Výchozí jazyk“
 • zaklikněte „Automatická kontrola pravopisu implicitně zapnuta“

Problémy s LibreOffice

Problémy s libreoffice-kde

S balíčkem libreoffice-kde, integračním pluginem LibreOffice do KDE, jsou známy některé problémy:

 • Při umístění kurzoru nad tlačítko v panelu nástrojů vzniká neočekávaná vizuální zpětná vazba (tlačítko nesvítí a/nebo se zobrazí jako by vyskakovalo z GUI, atd.).
 • Při užití LibreOffice s jazykovým balíčkem v tradiční čínštině (libreoffice-langpack-zh_TW), se text na stavovém řádku zobrazuje ve formě čtverce (řešení tohoto problému je popsáno v en: Bug#815).

I když v současné době nedoporučujeme instalovat libreoffice-kde, tak tento modul nabízí dvě hlavní funkce:

 • Umožňuje LibreOffice používat nástroj pro výběr souboru z KDE4 namísto nativního nástroje k výběru souboru.
 • Umožňuje LibreOffice používat KDE4 Oxygen styl.

Pokud chcete u LibreOffice a dalších GTK+2,0 aplikací používat KDE4 Oxygen styl, tak si nainstalujte balíček oxygen-gtk (můžete si nastavit GTK+2.0 téma pro ikony v Systémové nastavení → Vzhled aplikací → GTK styly a písma).

Bez libreoffice-kde, vám bude chybět pouze nástroj pro výběr souboru z KDE4, i když LibreOffice funguje docela dobře, ale vzhled není jako v KDE.

Problém s nouzovým nahrazením čínského písma

Jak je popsáno v en: Bug#751, tak existují určité problémy s čínským písmem při psaní čínských znaků nebo otevírání souborů obsahujících čínské znaky:

 • Při psaní v čínštině písmem neobsahujícím čínské znaky se tyto zadané znaky zobrazí jako nečitelné čtverečky.
 • Při otevření souboru s čínskými znaky, kdy písmo použité v dokumentu není v systému, budou čínské znaky v těchto souborech zobrazeny jako nečitelné čtverečky.

V ideálním případě se na čínské znaky ve výše uvedených případech použije výchozí systémový font CJK pro záchranu/náhradu. Bohužel se ale tak nestane v tuto chvíli u LibreOffice v Mageii.

net_applet - Sledování sítě/Síťové účetnictví nic nedělá

Pokud kliknete na „Sledovat síť“ („Sledovat“), tak se nic neděje. Budete muset nainstalovat balíčky vnstat a net_monitor. Pak můžete zobrazit provoz používané sítě, pokud jste to aktivovali pro toto rozhraní pomocí drakconnect (Nastavení sítě a internetu).

lsusb, příkaz nenalezen

Pokud potřebujete lsusb, tak si musíte nainstalovat balíček usbutils.

Problémy LXDE

Není volba vypnutí při použití xdm nebo slim

Když použijete xdm nebo slim jako správce plochy, tak nebudete mít možnost vypnout systém zevnitř lxde. Použijte lxdm, gdm nebo kdm jako alternativu.

LXDM a Xguest

Xguest nepracuje s LXDM, jako řešení můžete použít GDM nebo KDM.

Problémy X2go

x2goclient chybuje v některých případech u segmentace. Patrně je velmi složité identifikovat chybu. Jako dočasné řešení použijte pyhoca-gui, jakmile máte nakonfigurovanou akci v x2goclient.

Problémy SSH démona

S SSH démonem již déle nepodporujeme použití sshd s parametrem UsePAM=no v nastavení. Použijete-li tuto možnost, tak budete v syslogu upozorněni a restartování služby sshd pravděpodobně zabije všechny aktivní sezení.

Hardwarové problémy

Proprietární ovladače grafických karet

U Free edice dostupné na DVD se objevují nefungující instalace na počítačích mající grafiku Radeon nebo NVidia. Pokud nejste zkušený uživatel Linuxu, tak Vám doporučujeme použít k instalaci Mageii 2 některé z live CD, a když budete při instalaci tázáni, zda-li se má použít proprietární ovladač grafické karty, tak zvolte ano. Můžou se ale také objevit problémy s instalací z live CD. Níže proto uvádíme snadné řešení pro každý případ.

AMD/ATI

Live CD

V závislosti na vaší kartě můžete přidat do grubu (přes klávesu F6):

DVD & Dual ISO

Pokud chcete instalovat prostřednictvím free DVD nebo Dual CD tak doporučujeme použít vesa ovladač při konfiguraci Xserveru. Pak po prvním restartu, povolte nonfree repozitáře přes drakrpm-edit-media a nainstalujte požadovaný balíček s XFdrake (radeon-firmware nebo fglrx).

Objeví-li se chyby (pokud nelze použít ovladače vesa):

 • spusťte systém v nouzovém režimu
 • běžte do nouzového konzole
 • spusťte XFdrake a vyberte Vesa
  • pokud máte připojení k síti, přidejte si on-line repozitáře urpmi.addmedia --distrib --mirrorlist
  • povolte nonfree repozitáře; urpmi.update --no-ignore „Nonfree Release“ urpmi.update --no-ignore „Nonfree Updates“
  • aktualizuje repozitáře: urpmi.update -a
  • Spusťte XFdrake a vyberte si správný ovladač.

Všimněte si, že 'vesa' ovladač nepodporuje mnoho běžných širokoúhlých rozlišení, s jeho pomocí si nastavíte jen to nejzákladnější rozlišení, správné rozlišení si nastavíte tedy až po zprovoznění proprietárního ovladače.

NVidia

Live CD

V závislosti na vaší kartě můžete přidat do grubu (přes klávesu F6):

DVD a Dual

Viz. výše, postup je stejný.

Problémy s ath5k wifi na HP Compaq Presario CQ60-415so

Něco blokuje wlan0-rozhraní po spuštění a není možné jej spustit, proto proveďte následující:

 • nainstalujte rfkill
 • zakažte eth0-rozhraní
 • pak povolte wlan0-rozhraní
 • poté zadejte:

Konzole

rmmod -f ath5k
rfkill unblock all
modprobe ath5k

Bezdrátový USB adaptér zn. Realtek nefunguje po live instalaci

Firmware pro bezdrátový USB adaptér zn. Realtek je nechtěně během live instalace odstraněn a síťový konfigurační nástroj v Mageii proto při konfiguraci sítě zatuhne. K odstranění tohoto problému nainstalujte balíček rtlwifi-firmware.

Je to hlášeno jako chyba #6064.

Některý hardware nefunguje, protože potřebuje firmware

Pokud váš hardware nefunguje, můžete zkusit nainstalovat kernel-firmware-nonfree balíček, který je v nonfree repozitářích a poté restartovat počítač. Po restartu zkontrolujte, zda-li váš hardware funguje. Poznámka: tento balíček budete potřebovat pro firmware od různých wifi karet, atd. ..

Některé HP zařízení vyžadují plugin, který nemůže být nainstalován automaticky

Některé HP tiskárny/multi-funkční zařízení, aby fungovali správně, vyžadují k HPLIP dodatečné pluginy. V současné době nelze tyto pluginy nainstalovat automaticky, a také ne ručně jako normální uživatel. Nainstalujte si prosím tyto pluginy pod rootem přes balíček

hp-plugin

Hlášeno jako chyba en: Bug#5395 a řešeno na anglickém fóru.

IDE řadiče a správné nahrání modulů jádra

Jak je popsáno v chybě en: Bug#6310, tak problémem je, že se pevné disky zobrazí jako /dev/hd? místo /dev/sd? a cd/dvd mechaniky se zobrazí jako /dev/hd? místo /dev/sr?. To bylo opraveno v mnoha případech, ale zřejmě ne ve všech.

Chcete-li zjistit, který modul je potřeba, tak nejjednodušší způsob je spustit lspcidrake|grep IDE pod Mageiou 1. Pokud Mageia 1 není k dispozici, můžete nahrát všechny čtyři moduly, a pak za použití lspcidrake|grep IDE, zjistit, který z nich je potřeba pro použití pro hardware. Tzn. přidejte rdloaddriver=pata_via rdloaddriver=pata_amd rdloaddriver=pata_jmicron rdloaddriver=ata_piix k volbám jádra. Jakmile zjistíte správný modul, tak přidejte volbu pro jádro pro všechny položky v /boot/grub/menu.lst.

Zastaralé funkcionality

initscripts

initscripts užitý v Mageii 1 se používal ke spuštění spustitelného souboru /sbin/halt.pre po ukončení všech procesů, ale před odpojením souborového systému. V rámci systemd, ale nic takového neexistuje. Uživatelům se doporučuje si napsat vlastní systemd jednotku (viz man systemd.unit a man systemd.service) ke spuštění jejich vlastních funkcí. Většina skriptů by měla být navrženy tak, aby se spuštěla bez konkrétního bodu v čase, s vyjímkou skriptu v /sbin/halt.local, který běží stejně jako dříve (po odpojení souborových systémů). Odkaz: en: Bug#3744

kernel modules

zvukové moduly již nepodporují sound-slot-n syntaxi. Aby mohly být plně přátelské k připojení zařízení za běhu počítače (nespoléhali se na manuální nahrávání modulu), tak proto jsme museli kritizovat tuto syntaxi. Fungovalo to v cyklech prostřednictvím modulů pro manuální nahrávání, což je zásadně neslučitelné s připojením zařízení za běhu počítače. Podívejte se na en: Bug#4688 pro alternativní syntaxi.

2/errata.txt · Poslední úprava: 2014/10/25 13:04 (upraveno mimo DokuWiki)