Mageia CZ&SK wiki

Wiki pro Oficiální české a slovenské stránky komunitní linuxové distribuce Mageia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


5:notes

Úvod

Dostupná instalační média

1)Mageia má dvě odlišná instalační média:

 • Klasické obrazy .iso (DVD 32bit, DVD 64bit, Dual arch DVD), které používají [en] tradiční instalátor DrakX. Všechny nesvobodné ovladače jsou dostupné jen na DVD 32bit a DVD 64bit. Dual arch .iso je určen pro pokročilé uživatele, kteří využívají malá instalační média, proto jsou zahrnuty jen proprietární ovladače sítí. V případě potřeby více ovladačů, budete muset přidat vzdálené zdroje.
 • Live .iso, které lze použít k zobrazení náhledu distribuce a (volitelně) k instalaci Mageie na pevný disk. Média Live vychází buď s grafickým prostředím KDE a nebo GNOME. Média Live DVD obsahují všechny podporované lokalizace a mnoho balíčků, zatímco Live CD jsou pouze v angličtině a s 32bit systémem.

Všechny obrazy .iso můžete buď vypálit na CD/DVD nebo přímo zapsat příkazem dd nebo programem IsoDumper do USB flash disku.

Pro více informací se podívejte na stránku Instalační média.

Informace ke stažení naleznete na stránce Stažení Mageie 5; dostupné je přímé stažení (z FTP nebo HTTP) a BitTorrentu.

Mageia online repozitáře

Balíčky v Mageii jsou dostupné ve třech repozitářích/médiích, podle toho, jakou licenci každý balíček používá. Zde je přehled repozitářů:

 • Core - obsahuje balíčky s free-open-source software, tedy balíčky pod licencí free-open-source. Sada Core médií jsou přidány ve výchozím nastavení a Core Release, Core Updates jsou ve výchozím nastavení povoleny.
 • Nonfree - obsahuje balíčky, které jsou zdarma, to znamená, že Mageia je může šířit, ale obsahují uzavřený(proprietární) software. Proto název Nonfree (nesvobodný). Tyto zdroje obsahují například proprietární ovladače pro grafické karty NVIDIA a ATI, firmware pro různé Wi-Fi karty ap. Sada Nonfree médií je přidán ve výchozím nastavení a Nonfree Release a Nonfree Updates nejsou ve výchozím nastavení povoleny.
 • Tainted - obsahuje balíčky pod svobodnou licencí. Hlavní kritéria pro balíčky v tomto úložišti jsou, že může porušovat patenty a autorská práva v některých zemích světa (např. multimediální kodeky potřebné pro přehrávání různých audio / video souborů, soubory potřebné pro přehrávání komerčních video DVD … atd.). Sada Tainted médií je přidána ve výchozím nastavení, ale nejsou povolena, to znamená, že jsou opt-in, proto se podívejte na místní zákony před použitím balíčků z tohoto repozitáře. Toto úložiště je jen přidáno pro pohodlí uživatelů. Tento repozitář je stejný pro Mageiu, tak jako bylo PLF pro Mandrivu a RPM Fusion pro uživatele Fedory.

Prosím, nezapomeňte, aby pro 64bitový systém byly přidány a povoleny 32bitové zdroje. Jsou-li 64bitové zdroje non-free nebo tainted povoleny, odpovídající 32bitové zdroje by měli být také povoleny, protože jsou použity některých balíčků, tak jako je get-skype nebo playonlinux.

Hlavní nové vlastnosti

 • nyní úplná podpora k instalaci na počítačích s UEFI.
 • GRUB2 (volitelný a není výchozí) by měl nyní fungovat lépe hned po čisté instalaci, detekovat ostatní operační systémy a přidat je do nabídky GRUB2.
 • Spousta opravených chyb v instalačním programu a Ovládacím centru Mageia, včetně chyb datovaných před vydáním forku Mageia.
 • Souborový systém Btrfs je podporován stejně jako další hlavní souborové systémy - je-li vybrán pro /home (nebo kořen / bez odděleného oddílu /home), bude GRUB2 automaticky vybrán a nakonfigurován.
 • nyní je standardní vzhled Adwaita namísto původního Oxygen-gtk, z důvodu problematické funkčnosti s gtk+-3.14.
 • Balíčkování:
  • nyní zavádíme nový standard pro nedostačující závislosti
  • naše spec soubory balíčků používají nový standard pro vyloučení závislostí (což je více podobné k balíčkům Fedory, OpenSUSE atd.)

Instalace

 • Podpora pro Alpha/IA64/PPC/SPARC byla ukončena v instalačním programu, stejně to bylo neviditelné pro uživatele, protože Mageia nikdy nenabídla instalaci pro tyto architektury.

Fáze 1

 • zahrnut paravirtuální síťový ovladač pro Hyper-V.
 • nyní automaticky načte ovladač platformy.

Fáze 2

 • nyní používáme vzhled Adwaita namísto Oxygen-gtk.
 • integrace UEFI funguje ihned (viz. níže).
 • instalátor nehavaruje ve virtuálních PC (vždy dobře fungoval v Hyper-V).
 • vstupní zařízení:
  • nyní spoléháme na moderní ovladač evdev (+udev) pro vstupní zařízení namísto starých ovladačů myši a klávesnice.
  • tablety Wacom by měly fungovat lépe (opět zavádíme správný Wacom ovladač)
  • Synaptic touchpad by měl fungovat během instalace (en: Bug#11524)
 • uživatelé jsou nyní vytvořeni s uživatelským ID (= UID) vyšším jak 1000 namísto původního čísla 500 a více
 • Rozdělení disku:
  • nově v základu „jednoduché“ rozdělení oddílů s větším prostorem pro kořenový adresář (viz. níže Automatické rozdělení disku)
  • umožňuje souborový systém btrfs pro / bez odděleného oddílu /home s GRUB2 (en: Bug#15374)
  • přidána volba nofail do „cizích“ přípojných bodů, aby se zabránilo nežádoucímu režimu obnovení (en: Bug#10179)
  • bylo provedeno mnoho vylepšení pro GPT (viz. níže)
  • neodhaduje písmeno ESP oddílů a oddílů obnovy systému - recovery (en: Bug#15636)
  • použije co nejvíce místa na vybraném oddílu s Windows, ne tak jako posledně napříč všech disků (en: Bug#15589)
  • přehlížení speciálních oddílů:
  • vylepšení GUI
  • navrhnout až 20GB/20% oddílu s Windows (podle toho, který je větší) namísto původních 6GB/10% (en: Bug#15589)
  • oprava vytvoření RAID zařízení (en: Bug#15400)
 • ujištění, že v případě potřeby bude instalace balíčku kernel-firmware-nonfree a/nebo radeon-firmware (en: Bug#15203)
 • oprava povýšení systému, jsou-li balíčky na několika médiích (en: Bug#15350)

UEFI

 • UEFI je nyní podporováno pro 64bitové instalace. Upozorňujeme, že pokud chcete provést upgrade z předchozí instalace Mageie, která nebyla v UEFI a nyní je, musíte provést novou kompletní instalaci. Přímá aktualizace není podporována. Kromě toho, spouštění systému s UEFI a systému bez UEFI ze stejného zavaděče GRUB2 není podporováno (en: Bug#16030)
 • bylo již provedeno hodně práce, aby instalace Mageie fungovala hladce pod UEFI:
  • použití již existujícího oddílu ESP nebo se vytvoří nový
  • ignorujeme speciální obnovení GPT oddílů
  • oprava kernelu spouštějícího se do tmavého režimu (blind mode)(en: Bug#15291)
  • oprava převzetí snímků na UEFI 24bit bpp framebufferem (en: Bug#13684)
  • záchranný systém umí opravit instalaci systému pod UEFI
  • oprava instalace GRUBu2 pod UEFI
  • obrazy .iso mohou být zapsány přímo (příkazem dd) na USB flash disk
  • nyní je možné si vytvořit svůj vlastní boot.iso, který vykonává automatickou instalaci (dříve bylo podporováno pouze pro BIOS!)

Další podrobnosti o instalaci systému pod UEFI najdete na Instalace na systémech s UEFI firmwarem.

Rozdělení disku GPT

Byly provedeny různé opravy ohledně GPT rozdělování:

 • nyní výchozí nastavení je pro rozdělení GTP oddílů namísto celého disku LVM na discích větší než 4TB.
 • správné nastavení GUID pro ESP, swap, NTFS, LVM, RAID
 • správné nalezení speciálních oddílů

Podpora hardwaru

 • Nyní instalátor nakonfiguruje spuštění systému s „noiswmd“, takže softwarový RAID Intelu funguje (en: Bug#11105). Tímto nyní řídíme isw_ bios fake-RAIDy s dmraid (namísto mdadm) (en: Bug#11289,en: Bug#14330)

Automatické rozdělení disků

 • automatické rozdělení volného dostupného prostoru disku instalátor nyní přidělí mnohem více prostoru do kořenového oddílu. Mageia 4 a verze předchozí: přidělily až do 12 GB pro oddíl /, což může být matoucí pro konečné uživatele (12 GB může být rychle zaplněno po nainstalování her nebo několika grafických prostředí)
 • Mageia 5: nyní přidělí až 50 GB pro kořenový oddíl /, je-li použito automatické rozdělení disků. Poměr je 1/3 dostupně volného místa disku, 50 GB je horní práh, zbytek je přidělen pro oddíl /home (a oddíl swap až do 4 GB). Je-li dostupné volné místo disku menší jak 50GB, instalační program všechno přidělí do kořenového oddílu / a nevytvoří oddělený oddíl /home.

Některé příklady:

 • 40 GB disk: 38 GB pro / a 2 GB pro swap
 • 64 GB disk: 20 GB pro /, 41 GB pro /home a 3 GB pro swap
 • 128 GB disk: 40 GB pro /, 84 GB pro /home a 4 GB pro swap
 • 256 GB disk: 50 GB pro /, 202 GB pro /home a 4 GB pro swap
 • Instalujete-li na malý disk (méně jak 200 MB), nejspíše raději upřednostníte manuální rozdělení disků k přidělení více místa pro uživatelská data (oddíl /home).

Integrace GRUB2

Integrace GRUB2 byla dokončena:

 • nyní generujeme skript /boot/grub2/install.sh stejně tak, jako pro GRUB Legacy (/boot/grub/install.sh)
 • nyní je možné obnovit instalaci falešného GRUB2 v záchranném režimu
 • nabídka Záchranný systém je přidána stejně tak, jako v jiných zavaděčích (en: Bug#15675)
 • log GRUBu2 konfigurace v report.bug tak jako GRUB/Lilo
 • ponechán parametr vga= pokud se přechází na GRUB2 (en: Bug#9888)
 • kontrola, zda je také nějaké místo na oddílu /boot pod GRUB2
 • UEFI:
  • oprava detekce GRUB2 s UEFI
  • vytvoří core.efi pro UEFI

Viz. také další informace v seznamu chyb GRUBu 2 Mageie 5.

Ladění

Instalátor byl vylepšen:

 • další logy ohledně GPT/GRUB2, například přehled rozdělení před/po, mkinitrd a GRUB2 instalační chyby (en: Bug#9201,en: Bug#15439)
 • podpora načítání záplat z NTFS USB zařízení

Lokalizace (l10n)/ Internacionalizace (i18n)

 • Pro lokalizaci nyní Mageia využívá proměnné v souboru /etc/locale.conf. (Předchozí vydání soubor /etc/sysconfig/i18n)
 • Instalace Mageie z live DVD s nastavením jazyka, které neodpovídá časovému pásmu, je nyní lépe podporováno, budou nainstalovány obě lokalizace (en: Bug#3723)
 • Lokalizace pro čínštinu, japonštinu a korejštinu používá Source Han Sans jako základní písmo
 • Firefox a Thunderbird nyní automaticky nainstalují správný jazykový balíček -l10n-xx podle nainstalovaného balíčku locales-xx. Je-li nainstalováno více balíčků locales-xx, bude vybrán ten správný tak, aby odpovídal primárnímu jazyku, který je nakonfigurován pro systém.
 • balíček man-pages-de byl opraven: obsahuje více jak 530 manuálních stránek
 • Návody pro klasický instalátor a Mageia Ovládací Centrum byly (částečně) přeloženy ve více jazycích, viz. oficiální dokumentace.
 • Pro každý chybějící obrázek v daném jazyku v HTML návodu, je namísto žádného obrázku použit obrázek v angličtině
 • Návody v PDF a EPUB se vytvoří jen tehdy, pokud je dostupná více než polovina obrázků v daném jazyce

Překlady softwaru

 • Byly přidány nové překlady, zatímco ostatní byly vylepšeny. Děkujeme naši obětavé komunitě překladatelů za jejich spolehlivou práci.

Správa balíčků

Nové RPM

Nová správa nedostačujících závislostí

 • rpm-4.12 přináší oficiální podporu pro tagy suggests/recommends/enhances/…, které se liší od původní implementace, kterou jsme používali.

  Jelikož je to nová realizace, staré tagy byly přejmenovány (například RPMTAG_SUGGESTSRPMTAG_OLDSUGGESTS) a byly zavedeny tagy nové (například RPMTAG_SUGGEST).

  Nyní naše nové balíčky používají (nový) tag Recommends: namísto původního tagu Suggests:. V souladu s možnostmi urpmi byly přejmenovány (například --no-suggests--no-recommends).

  urpmi zvládne oba tagy: starý Suggests (obsažen v rpm < 4.12) a nové tagy Recommends (zahrnuto v rpm-4.12+). Nicméně balíčky sestavené se Suggests s rpm-4.12 by měli používat nový tag Suggests:, které budou ignorovány správcem balíčků urpmi

Mapovací tabulka:

rpm < 4.12.0 (staré značení)rpm >= 4.12.0 (nové značení)
RPMTAG_RECOMMENDSNAMERPMTAG_OLDRECOMMENDS​NAME
RPMTAG_SUGGESTSNAMERPMTAG_OLDSUGGESTSNAME
n/aRPMTAG_RECOMMENDNAME
n/aRPMTAG_SUGGESTNAME

- první sloupec zobrazuje tagy vložené starším RPM, jenž spec soubory obsahují řádek Suggests:.
- druhý sloupec zobrazuje tagy vložené novým rpm-4.12, jenž spec soubory obsahují řádek Suggests:.
- tagy v kurzívě nejsou podporované správcem balíčků urpmi. Podporuje jen tagy SUGGESTS (druhý řádek) a nové tagy RECOMMENDS (třetí řádek).

Z toho plyne, že formát souborů syntézy v médiích byl mírně změněn. Od Mageia 5+ jsou nyní @recommends@ namísto @suggests.

Nové generátory závislostí

Již nějakou dobu RPM podporoval dva způsoby generování závislostí během sestavení balíčků:

 • staré takzvané „externí“ generátory
 • nové takzvané „interní“ generátory

Mnoho distribucí přešlo na nové „interní“ generátory, ale Mageia 4 a starší používala staré „externí“ generátory. Mageia 5 přešla na nové „interní“ generátory. Což přináší mnoho výhod:

 • mnohem rychlejší sestavení balíčků
 • schopnost použít novější a současné technologie
 • staré, klikaté, stárnoucí skripty mohou být nahrazeny novějšími
 • naše spec jsou více kompatibilní s Fedorou/OpenSUSE atd.
 • automatické závislosti pro OCaml a další technologie

Pro další informace čtěte:

Jako vedlejší efekt, závislosti s výjimkou mechanismu byly změněny. Bohatě zdokumentováno zde.

perl-URPM a urpmi

 • Pevně zakódovaný limit byl opraven, který brání přechodu z Mageie 4 na Mageiu 5 vzhledem k některým balíčkům, které obsahují seznam delší jak 64k znaků.
 • Gurpmi (grafická nástavba urpmi) bude nyní spouštět drakbug, jakmile havaruje nebo ukončí se s chybou segfault, abychom obdrželi smysluplné hlášení chyby.

Nástroje

Autentizace

ManaTools

 • ManaTools je obecný spouštěč aplikací, který umí spustit interní nebo externí moduly, například konfigurační systémové nástroje.
  ManaTools je také kolekcí konfiguračních nástrojů, které uživatelům umožňují nastavit většinu svých systémových složek ve velmi jednoduchý, intuitivní a atraktivní rozhraní. Skládá se z několika modulů, které lze také spustit jako autonomní aplikace.
  ManaTools začal jako port Mageia Ovládacího Centra do libYui (widget openSUSEu knihovny abstrakcí), ale jeho cílem je poskytnout snadné a jednotné rozhraní pro vývoj a k přidání nových modulů založených na libYui.
  Každý modul, jakož i samotný ManaTools, lze spustit pomocí rozhraní Qt, GTK nebo ncurses.

Dostupné nástroje jsou:

 • manaclock - správce času a data
 • manadm - správce nastavení přihlášení
 • manahost - správce nastavení hostů
 • manalog - čtení logů journalct
 • manaproxy - správce proxy
 • rpmdragora - správce instalací rpm balíčků
 • manaservice - správce služeb
 • dragoraUpdate - správce aktualizací rpm balíčků
 • manauser - správce uživatelů
 • manawall - správce firewallu

Ostatní

389 Directory Server

 • 389 Directory Server je špičkový LDAP server. Nainstalujte meta-balíček 389-ds. Ten doinstaluje následující balíčky:
389-ds-base 389-ds-console 389-admin 389-admin-console-doc 389-dsgw 389-admin-console 389-ds-console-doc 389-console 389-adminutil

Kolab Groupware Server

 • Kolab je bezpečný, škálovatelný a spolehlivý groupwarový server. Ten je stvořen řadou dobře známých a osvědčených prvků a dodává mezi ně inteligentní interakci. K dispozici je rozhraní administrace webu, správa volných frekventovaných seznamů a prostředků, synchronizace pro několik zařízení a další. Různí klienti mohou přistupovat na Kolab server, mezi nimiž jsou Kontact (KDE), Outlook (Windows) a Roundcube (Webmail). Nejlepší ze všeho je, že Kolab je svobodný software, takže jej můžete volně používat, studovat, sdílet a vylepšit.
  • verzi, kterou zajišťujeme je kolab-3.3 s výjimkou cyrus-imapd (potřebná verze 2.5)
  • nainstalujte meta-balíček kolab, který doinstaluje všechny požadavky včetně výše uvedeného adresářového serveru LDAP 389-ds.

Základní systém

Kernel a podpora hardwaru

 • Mageia 5 přináší kernel 3.19 včetně dlouho očekávané podpory DMA-BUF (něco, co je potřeba, jako je základ pro správný upstream optimus & podpory Powerplay).
 • je povoleno řídit veškerý hardware kernelem-3.19.
 • tablety Wacom by měli fungovat lépe během instalace. Navíc, Synaptics touchpady by nyní měly fungovat v průběhu instalace (en: Bug#9888)

Proprietární ovladače nVidia

 • V poslední době společnost nVidia ukončila v jejich ovladačích podporu pro následující rozpětí čipů: GeForce 8xxx, 9xxx a 100 do 415.
 • výsledkem je, že nový balík nvidia musel být rozdělen pro tyto karty, nyní balík se nazývá nvidia340. Integrace byla přidána do drakx11/FXdrake. Obvyklá automatická detekce pro správný ovladač by měla znovu fungovat.
 • Takže to znamená, že existují tři proprietární ovladače nVidie:
  • nvidia304 je pro grafické karty GeForce 6xxx a GeForce 7xxx
  • nvidia340 pro GeForce 8xxx, 9xxx a 100 až 415 karty
  • nvidia-current pro karty GeForce 420 a starší
 • pokud provádíte povýšení systému, konfigurátor X.org bude automaticky opraven pomocí servisu harddrake při prvním spuštění.

Částečná podpora nVidia Optimus

Inicializace systému

 • upouští se od zbývajících starších nástrojů sysvinit

Grafické prostředí

MageiaWelcome

X okenní systém (X11)

 • Mageia 5 přichází s X.Org 1.16.4.

KDE

 • k dispozici je KDE 4.14.3 a Plasma 5.1.2. Má konkrétní DVD Live nebo může být nainstalováno z klasického DVD.
  Poznámka: přečtěte si možné problémy během instalace Plasma 5.

KDE Frameworks 5

 • Mageia 5 poskytuje KDE Frameworks 5 verzi 5.5.

GNOME

 • k dispozici je GNOME GNOME 3.14.
 • má konkrétní DVD Live nebo může být nainstalováno z klasického DVD.
 • pro ty, co preferují staré dobré GNOME 2, GNOME 3 také poskytuje prostředí „GNOME Classic“.

LXDE

 • může být nainstalováno z klasického DVD.

XFCE

 • může být nainstalováno z klasického DVD nebo Dual-arch DVD.

LXQt (nahrazující RazorQt)

 • LXQt je nástupcem RazorQt. Aktualizací z Mageie 4 na Mageiu 5 se nahradí RazorQt prostředím LXQt. Pro více informací přejděte také na seznam seznam chyb Mageie 5. Nemůže být ale nainstalován z klasického DVD, protože jednoduše není dostatek volného místa na disku, který by obsahoval všechny grafické prostředí a všechny balíčky na ně závislé. Chcete-li jej nainstalovat, musíte přidat online zdroje k umožnění výběru během instalace - vysvětleno v Instalace Mageie 5 - přejděte na část/okno Výběr zdrojů.

MATE

 • může být nainstalováno z klasického DVD.

Cinnamon

 • může být nainstalováno z klasického DVD.

Enlightenment

 • přichází s jeho poslední verzí E18 založeno na knihovnách Enlightenment Foundation Libraries.

Lehcí okenní správci

Kancelářské aplikace

Hry

 • V komunitě Mageie, naše láska ke svobodnému softwaru se rozšiřuje i k open source hrám. Obrovské úsilí bylo provedeno v průběhu vývojového cyklu Mageie 5 k zabalení mnoha nových her, díky čemuž se Mageia 5 stává velmi dobrou platformou pro intenzivní a příležitostné hráče. Pro více informací zkontrolujte [en] seznam všech nových a aktualizovaných her Mageie 5. Následující část nabídne jen některé významné příklady z kategorie her.

Nové v Mageii 5

Následující seznam není vyčerpávající.

Význačné aktualizace

Následující seznam není vyčerpávající.

Herní platformy a nástroje

Mageia 5 přichází se sadou herních platforem a nástrojů, mezi něž patří:

 • Lutris - svobodná a open source herní platforma pro Linux. Ta vám umožní instalovat a spravovat své hry v jednotném rozhraní, např. linuxové hry z Desury, Steamu nebo Windows hry přes Wine, pevně zkompilované open source hry atd.
 • Vapor - svobodná a open source distribuční platforma her vyvíjených se svobodným herním enginem LÖVE 2D.
 • Steam - dobře známá (nesvobodná) distribuční platforma komerčních her
 • Nové emulátory: DeSmuME, FCEUX, PCSX-Reloaded, PPSSPP, Zsnes (byl vypuštěn v Mageii 3)

Vzdělávání

 • Mageia 5 stále nabízí gcompris založená na GTK+ toolkitu. V únoru 2015 jsme byli mezi dárci ke zlepšení grafického rozhraní. Takže buďte stále naladěni, můžeme mít opravdu super věci současně s nadcházející Qt verzí.

Vývojový software

 • byl aktualizován gcc na verzi 4.9, gdb na 7.8.1 a valgrind na 3.10.1. Mnoho knihoven bylo aktualizováno na nedávné stabilní verze, například Qt 5.4.0 a GTK+ 3.14.8. Byla provedena důležitá práce ke zjednodušení Java svazku, který byl v Mageii 4 těžce udržitelný.
 • Python3 byl aktualizován na verzi 3.4.3 a bude-li možné, všechny moduly Pythonu budou poskytovány pro Python 2 a Python 3.

Různé

 • Handbrake svobodný software transkodéru byl přidán zpět do Mageie, protože již dlouho nezahrnoval enkodéry faac a fdk-aac. Také nyní podporuje enkódování x265.
 • video konvertor Transmageddon nyní podporuje hardwarovou akceleraci VAAPI.
 • byl přidán Phototonic. Je to rychlý, lehký, čistě vypadající Qt/C++ prohlížeč a zároveň organizér fotografií.
 • byl přidán freshplayerplugin, který umožňuje Firefoxu použít poslední pepperflash flash player plugin, který je vydáván s Google Chrome. Poslední pepperflash plugin musí být stále stažen manuálně, protože je vydáván jen společně s Google Chrome a Mageia jej nemůže poskytovat jako výchozí nastavení. Pro více informací přejděte na [en] forums.mageia.org - topic 8568, kde se poskytuje skript, který umí automaticky stáhnout nejnovější pepperflash plugin (to je potřeba pouze v případě, že nechcete instalovat nejnovější Google Chrome a chcete jej použít je ve Firefoxu).
 • balíček mailcap byl kompletně aktualizován a synchronizován s distribucí Fedora.
 • amatérské rádio - dodatky k výběru rádio softwaru v tomto vydání jsou: xdx, freedv, chirp a splat.
 • SDR - gqrx byl přidán k doplnění GNU rádií a nabízí snadný vstup do světa softwarového rádia. Je zahrnuta široká škála podpory SDR hardwaru.
 • díky Juan Luis Baptisteovi, oficiální ukotvitelný panel obrázků pro Mageiu, jsou nyní dostupné na oficiálních stránkách. Pro více informací přejděte na příspěvek ve vývojářském mailing listu. Balíčky Docker a Docker Registry jsou také pro Mageiu 5, což vám umožní používat a spravovat své kontejnery.

Povýšení systému z Mageie 4

 • Prosíme, přečtěte si také známé problémy.
 • Povýšení systému z Mageie 4 je podporováno a během poslední pár měsíců byl vyladěn, takže vše by mělo fungovat. Před aktualizací se tak jako vždy doporučuje zálohovat všechna svá data a ujistěte se, že jste provedli všechny aktualizace Mageie 4 (stejně tak rpm a urpmi). Povýšení verze z Mageie 3 či jiných operačních systémů není podporováno.
 • Pokud byly pro Mageiu 4 použity neoficiální zdroje třetích stran, například zdroje Google, buďte si jisti, že jste provedli zálohu/kopii souboru /etc/urpmi/urpmi.cfg.
 • Existuje několik způsobů, jak provést upgrade z Mageie 4:

Varování:

 • Povýšení stávající instalací použitím liveCD NENÍ podporováno z důvodu obrazu livecd kopírovaný „jak je“ do cílového systému.
 • Upozorňujeme, že pokud chcete provést upgrade z předchozí instalace Mageie, která nebyla v UEFI, do režimu UEFI Mageie 5, musíte provést novou kompletní instalaci. Přímá aktualizace není podporována.

Povýšení pomocí internetu

 • Aktualizační applet - Mageia Online - vám oznámí, že je nová verze Mageie k dispozici a zeptá se vás, zda chcete provést upgrade. Pokud souhlasíte, bude provedena aktualizace přímo z vaší Mageie bez jakýchkoli dalších nutných kroků.
 • Pokud jste zakázali appletu nebo z nějakého důvodu není automaticky spuštěn, můžete upgradovat ručně buď pomocí GUI (mgaonline) nebo CLI(urpmi). Obě metody jsou uvedeny níže.
 • Aktualizujte celý systém a ujistěte se, že máte dostatek volného místa na disku (alespoň 2 GB, v závislosti na konfiguraci) před spuštěním povýšení systému

Použitím mgaonline (grafickou nástavbou GUI)

 • Pokud Mageia Online nezobrazí modrou ikonu v systémové části panelu nabízející možnost nového povýšení distribuce:
 1. Ujistěte se, že systém je plně aktuální a máte povolené aktualizační zdroje.
 2. Zkontrolujte volbu v MCCSpráva softwaruNastavit frekvenci aktualizacíZjišťovat dostupnost nových vydání zda je zatrhnuta.
 3. Podívejte se do vaši Domovské složky, poté do skryté složky .MgaOnline/, zda je tam skrytý soubor mgaonline. Existuje-li, smažte jej. Po restartu počítače by se ikona povýšení distribuce měla zobrazit.

Alternativou může být spuštěn proces upgradu příkazem pod rootem v konzoli:

Konzole

$ su
# mgaapplet-upgrade-helper --new_distro_version=5

Informuje vás o dostupnosti nové distribuce Mageia 5, nakonfiguruje Mageia zdroje a začněte s migrací.

Povýšení pomocí příkazu urpmi (CLI)

Tato metoda je užitečná, pokud je kořenový oddíl / šifrován a systém již tento oddíl dešifroval.

Zde je pak více cest k dosažení příkazového řádku (CLI).

Nejlepší způsob provádění upgradu je použití run-level 3 tak, když není spuštěn X server a grafické prostředí. Z tohoto důvodu povýšení by mělo být čistší než za použití aplikace konzole a dalších spuštěných programů v pozadí, které mohou způsobit nepořádek povýšení.

Run-level 3 může být povolen přidáním parametru „3“ do řádku parametrů spuštění v souboru GRUBu menu.lst a pak po restartu počítače tak získat příkazový řádek s přihlášením.

Takže je dobré spustit skript příkazem script upgrade_log.txt k dosažení zprávy o povýšení jen v případě, že dojde k výpadku. Použijte příkaz exit k opuštění programu.

Zde jsou uvedeny obecné kroky upgradu:

 • Odstraňte všechny existující zdroje v systému spuštěním tohoto příkazu pod rootem v terminálu:
su
urpmi.removemedia -a

Přidejte online zdroje Mageie 5, a to buď:

 • Metodou MIRRORLIST (vybere zrcadlo automaticky na základě vaší zeměpisné polohy):

Konzole

su
urpmi.addmedia --distrib --mirrorlist 'http://mirrors.mageia.org/api/mageia.5.$ARCH.list'

(urpmi ví, co má přiřadit za $ARCH)

 • Metodou výběru specifického zrcadla:

Konzole

su
urpmi.addmedia --distrib <url_zrcadla> 

<url_zrcadla> naleznete na webu Mageia zrcadel

Konečně můžete spustit povýšení distribuce příkazem:

Konzole

su
urpmi --replacefiles --auto-update --auto 
 • Nejlepší je spustit výše uvedený příkaz dvakrát, protože při prvním spuštěním mohou být některé balíčky stáhnuté, ale ne nainstalované.
 • Někdy je dobré otestovat, zda povýšení systému proběhne v pořádku. Příkazem urpmi --replacefiles --auto-update --auto --download-all --test jsou všechny balíčky staženy a povýšení systému je jen simulováno. Pokud je výsledek dobrý, pak skutečné povýšení systému provedete příkazem urpmi --replacefiles --auto-update --auto --download-all

Povýšení pomocí Mageia 5 DVD

Můžete použít DVD Mageia 5 k čisté instalací, ale také k upgradu z předchozí verze Mageie 4.

K povýšení:

 • stažením ISO souboru ze stránky Kde stáhnout Mageiu 5 # DVD a vypálení na DVD a nebo jej přesunout na USB flash disk - pro více informací se podívejte na stránku Isodumper - jak vytvořit instalační flash disk.
 • spusťte DVD a ujistěte se, že se spustilo pod stejným režimem (BIOS Legacy nebo UEFI) jako byla Mageia 4 původně nainstalována
 • z GRUBu (zavaděče) vyberte „Instalovat Mageia 5“
 • v instalátoru vyberte nabídku „Aktualizace Mageia (Official)4“
 • Doporučuje se, aby byly během upgradu nastaveny repozitáře, DVD obsahuje pouze podmnožinu kompletní sady repozitářů Mageie. To je zvláště důležité, pokud máte během používání Mageie 4 již nainstalované důležité 32bitové balíčky a instalace z 64bitového iso obrazu, který obsahuje jen 64bitové balíčky, by se pravděpodobně nezdařila, pokud nepřidáte online repozitáře.
 • kromě toho je možné, že Mageia 4 může mít novější verze softwaru, než je k dispozici v ISO obrazu. Pokud k tomu dojde, může být aktualizace předčasně ukončena. Vzhledem k tomu, v době, kdy jsou ISO testovány, je nemožné předvídat, které balíčky Mageie 4 mohou být v budoucnu aktualizovány, offline aktualizace (tj. aktualizace se pokusila bez nastavených on-line zdrojů) nejsou podporovány.
 • po prvním restartování spusťte příkaz urpmi --auto-update se ujistěte, aby jste si byli jisti, že všechny balíčky byly aktualizovány.

Známé chyby

Hlášení chyb

Nepotřebné balíčky

 • postgresql9.0, postgresql9.1 a postgresql9.2 byly zrušeny, Mageia 5 poskytuje balíčky postgresql9.3 a postgresql9.4. Pokud jeden z nich používáte v Mageii 4, ujistěte se výpisem databáze před aktualizací a poté, jakmile bude systém aktualizován, ověřte, že se aktualizoval na postgresql9.4.
 • balíček gwibber a couchdb byl zrušen, nebyly dále udržovány a užitečné - přátelé servisu GNOME se podílí na snadné náhradě za gwibber
 • openstack byl zrušen z důvodu neudržovatelnosti a s množstvím otevřených bezpečnostních problémů.
 • ruby-rails byl zrušen z důvodu neudržovatelnosti.
 • wings3d byl zrušen z důvodu nefunkčnosti v Mageii 5 a potřebné balíčky erlang chybí.
 • zarafa byl zrušen z důvodu chybějící zpětné vazby z upstreamu kvůli bezpečnostnímu riziku (en: Bug#14993)
 • nepoužívané standardní C knihovny byly zrušeny: musl, klibc, uClibc (jen glibc a dietlibc jsou nyní poskytnuty)
 • django 1.4 byl zrušen. Mageia 5 přichází s Django 1.8.2, dlouhotrvající podpora (LTS) verze pro Python 2 a Python 3.

Pro více informací o ostatních balíčcích, které byly zrušeny od vydání Mageie 4, prosím, podívejte se na [en] logy nebo detaily skupin zastaralých balíčků v naší subverzi.

5/notes.txt · Poslední úprava: 2016/03/27 15:35 autor: yullaw